MPP2019-541

Luật và chính sách công

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/01/2018 11:11; Kích thước: 561,763 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 17/10/2017
08:30 - 10:00

1. Giới thiệu khóa học: Hình thành 06 nhóm (UBND, HĐND, Tổ chức xã hội)

  • Đề cương môn học 10/2017
  • FSPPM (9/2017), TPHCM: Tầm nhìn phát triển và các nút thắt thể chế (file pdf)
  • Đọc thêm: Tìm hiểu thách thức KT-XH của địa phương hoặc ngành mà học viên quan tâm.
Thứ 5, 19/10/2017
08:30 - 10:00

2. Pháp luật: Khái niệm và mối quan hệ Pháp luật & Chính sách công

  • Phạm Duy Nghĩa 2011, Pháp luật đại cương, Chương 1-2: 9-87
  • Libby 2012, Chương 1, (file pdf)
Ngày: 28/12/2017 14:26; Kích thước: 5,983,607 bytes
World Bank
Ngày: 12/10/2017 16:41; Kích thước: 13,841,663 bytes
Katharina Pistor & Philip Wellons
Ngày: 14/02/2019 12:07; Kích thước: 60,480 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2017 10:25; Kích thước: 177,833 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2017 10:23; Kích thước: 177,833 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ.
Ngày: 12/10/2017 16:36; Kích thước: 177,833 bytes
Quang Thiện, Cẩm Hà
Ngày: 12/10/2017 16:34; Kích thước: 388,916 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2017 10:22; Kích thước: 177,833 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 12/10/2017 16:27; Kích thước: 8,162,912 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 12/10/2017 16:23; Kích thước: 6,770,813 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2017 10:21; Kích thước: 177,833 bytes
Bộ Tư pháp, Hoàng Thế Liên chủ biên
Ngày: 12/10/2017 16:20; Kích thước: 2,889,426 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 12/10/2017 16:16; Kích thước: 8,644,036 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 12/10/2017 16:15; Kích thước: 6,770,813 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 12/10/2017 16:15; Kích thước: 882,157 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/10/2017 11:46; Kích thước: 177,833 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Phạm Duy Nghĩa, Huỳnh Thế Du et al.
Ngày: 16/10/2017 07:37; Kích thước: 6,703,787 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/01/2018 08:02; Kích thước: 759,493 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/01/2018 08:01; Kích thước: 918,642 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2017 17:17; Kích thước: 824,028 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2017 17:16; Kích thước: 3,717,841 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2017 17:15; Kích thước: 738,707 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2017 17:14; Kích thước: 978,829 bytes
Nguyễn Sĩ Dũng
Ngày: 09/12/2017 12:13; Kích thước: 770,156 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/11/2017 10:08; Kích thước: 412,813 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 17/11/2017 09:28; Kích thước: 405,545 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 17/11/2017 09:25; Kích thước: 171,597 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/11/2017 09:03; Kích thước: 342,174 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 07/11/2017 19:18; Kích thước: 366,840 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 01/11/2017 12:46; Kích thước: 802,093 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/10/2017 08:53; Kích thước: 272,048 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/10/2017 10:21; Kích thước: 986,642 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/10/2017 10:20; Kích thước: 1,503,876 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/10/2017 10:20; Kích thước: 398,521 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/12/2017 10:53; Kích thước: 1,149,190 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 17/11/2017 09:23; Kích thước: 345,497 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/10/2017 14:27; Kích thước: 305,815 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2017 13:53; Kích thước: 261,912 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/12/2017 13:52; Kích thước: 613,391 bytes
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc
Ngày: 28/12/2017 15:00; Kích thước: 1,210,086 bytes

Môn học này đóng góp một phần vào Chuẩn đầu ra của Chương trình Thạc sĩ chính sách công của FSPPM. Kết thúc môn học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng, và thái độ sau đây:

  • Về kiến thức, học viên đánh giá được các khía cạnh pháp lý của một lựa chọn chính sách (trách nhiệm đưa ra chính sách là của ai, chính sách được thảo luận và phản biện qua những quy trình như thế nào, chính sách phải được thể hiện dưới các hình thức VBPL nào, luật pháp cần được thiết kế ra sao để tránh các lựa chọn chính sách kém hiệu quả, luật pháp góp phần thực hiện, điều chỉnh, dừng, chấm dứt hoặc thay thế chính sách như thế nào).
  • Về kỹ năng, học viên rèn luyện các kỹ năng tự nghiên cứu pháp luật, tự tìm ra các vấn đề chính sách-pháp luật, kỹ năng viết các thảo luận chính sách ngắn, kỹ năng thương lượng, thảo luận và thuyết trình nhằm thuyết phục công chúng về dự kiến chính sách mà mình lựa chọn.
  • Về thái độ, học viên luyện tập khả năng chịu đựng, chủ động làm việc dưới sức ép và tần suất cao, hợp tác và chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, cân nhắc sự đa dạng của các lợi ích, cẩn trọng và hướng tới sự công bằng trong các lựa chọn chính sách công.