MPP2019-531

Phân tích tài chính

Trần Thị Quế Giang
Ngày: 01/09/2018 10:57; Kích thước: 249,140 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 27/02/2018
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Nhập môn Tài chính và Chính sách công

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 1
Thứ 5, 01/03/2018
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (1)

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 2
Thứ 6, 02/03/2018
13:30 - 15:00

Bài giảng 03: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (2)

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 2

Phát bài tập 1

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:34; Kích thước: 22,084 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:33; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 15:30; Kích thước: 814,182 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 15:22; Kích thước: 962,731 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/04/2018 08:20; Kích thước: 443,822 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 15:07; Kích thước: 1,311,921 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/03/2018 15:05; Kích thước: 848,404 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 15:00; Kích thước: 900,010 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 14:46; Kích thước: 1,311,921 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 14:45; Kích thước: 1,311,921 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:32; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 14:34; Kích thước: 820,725 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 21/03/2018 14:33; Kích thước: 1,103,834 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:32; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2018 10:37; Kích thước: 1,103,834 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:31; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2018 10:32; Kích thước: 752,522 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:30; Kích thước: 22,084 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/02/2018 10:24; Kích thước: 1,522,564 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:28; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2018 10:21; Kích thước: 1,302,720 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:27; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2018 10:14; Kích thước: 1,775,255 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:26; Kích thước: 22,084 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2018 10:06; Kích thước: 1,369,788 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:25; Kích thước: 22,084 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:25; Kích thước: 22,084 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:24; Kích thước: 22,084 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:24; Kích thước: 22,084 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2018 09:24; Kích thước: 22,084 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 22/05/2018 14:19; Kích thước: 2,443,172 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2018 12:40; Kích thước: 1,789,438 bytes
Nguyễn Sang Lộc
Ngày: 09/05/2018 09:33; Kích thước: 1,347,962 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/05/2018 14:22; Kích thước: 220,900 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 26/04/2018 13:40; Kích thước: 500,467 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 17/04/2018 14:28; Kích thước: 688,651 bytes
Nguyễn Tấn Thắng
Ngày: 29/03/2018 10:24; Kích thước: 3,770,664 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 22/03/2018 10:23; Kích thước: 372,588 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 20/03/2018 15:16; Kích thước: 472,677 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/03/2018 16:15; Kích thước: 461,135 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 12/03/2018 16:55; Kích thước: 437,413 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 06/03/2018 15:12; Kích thước: 1,214,134 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 01/03/2018 11:17; Kích thước: 1,440,781 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 27/02/2018 09:37; Kích thước: 694,834 bytes
Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 16/05/2018 17:30; Kích thước: 215,143 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/05/2018 10:44; Kích thước: 148,941 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/05/2018 10:41; Kích thước: 182,615 bytes
Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 04/05/2018 13:49; Kích thước: 40,938 bytes
Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 04/05/2018 13:49; Kích thước: 318,278 bytes
Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 18/04/2018 13:50; Kích thước: 131,105 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/03/2018 21:18; Kích thước: 111,616 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/03/2018 08:07; Kích thước: 188,041 bytes
Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 16/03/2018 16:10; Kích thước: 147,217 bytes
Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 03/03/2018 14:27; Kích thước: 128,673 bytes
Huỳnh Thế Du, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/05/2018 17:27; Kích thước: 675,228 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn et al.
Ngày: 09/05/2018 10:25; Kích thước: 477,373 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/03/2018 21:15; Kích thước: 1,003,017 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, mối quan hệ với chính sách công, giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư. Phần thứ hai của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Phần này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để xác định chi phí vốn, hỗ trợ việc định giá tài sản tài chính.

Phần thứ ba tập trung vào vấn đề định giá tài sản tài chính, bao gồm các công cụ nợ (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp), cổ phiếu và định giá doanh nghiệp. Trên cơ sở kiến thức cơ bản ở phần 1 và 2, học viên sẽ phân tích cổ phiếu theo dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do.

Phần cuối cùng của môn học được dành cho thảo luận chính sách về tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp. Vận dụng các kiến thức đã được trang bị từ các phần trước, học viên sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến định giá và quản trị doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trước và sau cổ phần hóa.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'