MPP2020-521

Các phương pháp định lượng 1

Cao Hào Thi, Lê Việt Phú, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/10/2018 16:39; Kích thước: 250,217 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 23/10/2018
08:30 - 10:00

Thống kê mô tả (Cao Hào Thi)

Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị

  • MBB2, Chương 2

Phát Bài tập 1

Thứ 5, 25/10/2018
08:30 - 10:00

Thống kê mô tả (Cao Hào Thi)

Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan

  • MBB2, Chương 2.
Thứ 6, 26/10/2018
13:30 - 15:00

Ôn tập (Cao Hào Thi/Hoàng Văn Thắng)

Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 11/10/2018 09:39; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 11/10/2018 09:38; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 11/10/2018 09:38; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 11/10/2018 09:37; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 11/10/2018 09:37; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 11/10/2018 09:36; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge
Ngày: 11/10/2018 09:35; Kích thước: 1,519,533 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 10/10/2018 16:44; Kích thước: 1,270,789 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 10/10/2018 16:41; Kích thước: 2,001,727 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 10/10/2018 16:19; Kích thước: 929,975 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 10/10/2018 16:18; Kích thước: 904,673 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 10/10/2018 16:14; Kích thước: 2,567,195 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 10/10/2018 16:13; Kích thước: 2,567,195 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 16/01/2019 16:38; Kích thước: 293,559 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2019 10:30; Kích thước: 283,574 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2019 10:28; Kích thước: 228,520 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 31/12/2018 23:11; Kích thước: 345,357 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 26/12/2018 16:41; Kích thước: 443,360 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 13/12/2018 14:58; Kích thước: 13,513 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 01/12/2018 10:58; Kích thước: 357,943 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 01/12/2018 10:53; Kích thước: 368,934 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 27/11/2018 14:42; Kích thước: 720,422 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 26/11/2018 12:50; Kích thước: 212,379 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 12:34; Kích thước: 1,127,682 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 12:33; Kích thước: 983,627 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 11:33; Kích thước: 482,668 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 11:29; Kích thước: 529,890 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 11:27; Kích thước: 446,115 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 11:25; Kích thước: 623,502 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 11:23; Kích thước: 951,310 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 10:45; Kích thước: 339,611 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 26/12/2018 16:44; Kích thước: 5,920,628 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 26/12/2018 16:44; Kích thước: 74,744 bytes
Huỳnh Thế Du, Richard B. Peiser
Ngày: 07/12/2018 14:26; Kích thước: 2,608,566 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/12/2018 14:25; Kích thước: 256,542 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 07/12/2018 14:24; Kích thước: 98,055 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 07/11/2018 11:36; Kích thước: 118,542 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/10/2018 07:56; Kích thước: 420,588 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/10/2018 07:55; Kích thước: 168,173 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 16/01/2019 16:39; Kích thước: 9,667 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/01/2019 10:33; Kích thước: 3,610 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 31/12/2018 23:12; Kích thước: 11,054 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 26/12/2018 16:42; Kích thước: 8,010 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 13/12/2018 14:59; Kích thước: 11,157,901 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 01/12/2018 10:57; Kích thước: 14,781 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 01/12/2018 10:54; Kích thước: 12,537 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 29/11/2018 08:23; Kích thước: 33,580 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 12:50; Kích thước: 22,851 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/10/2018 12:50; Kích thước: 86,701 bytes

Môn học gồm 2 phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Kinh tế lượng

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích kinh tế lượng.

Phần thứ hai của môn học được dành cho việc giảng dạy các công cụ cơ bản của phân tích kinh tế lượng. Phần này sẽ giới thiệu các phương pháp chuẩn để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ của chúng. Học viên sẽ được học cách sử dụng các mô hình, dữ liệu, và phép phân tích phù hợp để mô tả thế giới thực và góp phần vào những cuộc thảo luận chính sách. Học viên sẽ được giới thiệu về sức mạnh của các phương pháp phân tích định lượng cũng như các lưu ý về những hạn chế của các phương pháp này. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng, kiểm định các mô hình kinh tế lượng và thảo luận chính sách từ các kết quả phân tích định lượng. Thêm vào đó, học viên cũng sẽ được học cách tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm thông qua đề án môn học. Môn học yêu cầu sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Eviews, Stata, và R.

Phần cuối môn học giới thiệu những ứng dụng của kiến thức thống kê và mô hình kinh tế lượng trong khoa học dữ liệu để phục vụ các bài toán về kinh doanh, trợ giúp ra quyết định, và phân tích các vấn đề kinh tế xã hội. Học viên sẽ làm quen với nguyên lý của khoa học dữ liệu, từ thu thập, tổ chức, khám phá và sử dụng dữ liệu. Học viên sẽ thực hành các ứng dụng căn bản với phần mềm R.

Các phương pháp phân tích định lượng là môn học có yêu cầu cao đối với học viên. Điều tuyệt đối quan trọng là anh/chị phải duy trì nhịp độ học tập đều đặn. Chỉ đơn thuần ghi nhớ và học vào phút chót sẽ không ích lợi gì. Vì thế, nếu anh/chị gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào hay có câu hỏi gì, thì hãy nhờ Ban giảng huấn giúp đỡ càng sớm càng tốt. Điều quan trọng là phải hiểu các khái niệm và phát triển khả năng áp dụng chúng vào việc giải nhiều bài tập khác nhau. Điều này đòi hỏi học viên phải dành thời gian để thực hành. Các bài giảng, sách giáo khoa, bài phát thêm, bài tập và đề án môn học đều được thiết kế nhằm giúp anh/chị phát triển các kỹ năng nói trên.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'