MPP2020-502

Nhập môn chính sách công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/10/2018 10:33; Kích thước: 163,618 bytes
Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 16/10/2018
08:30 - 11:45

NGÀY 1. GIỚI THIỆU

Chính sách công là gì?

Quá trình làm chính sách là gì?

Buổi 1: Bài giảng về Chính sách công và Quá trình chính sách

 • Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Ch. 1 & 2.
 • John W. Kingdon. Agendas, Alternatives, and Public Policies, Ch. 1.

Buổi 2: Thảo luận NCTH về quản lý chia sẻ phương tiện giao thông

 • Uber ở Việt Nam, NCTH của FETP
 • Học theo phương pháp nghiên cứu tình huống, NCTH của HKS
Thứ 4, 17/10/2018
08:30 - 11:45

NGÀY 2: CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ NHÀ NƯỚC

Vai trò của nhà nước trong quá trình làm chính sách là gì?

Nhà nước nên làm gì và các tác nhân chính trị nên làm gì?

Buổi 3: Bài giảng về Chính sách công và vai trò của nhà nước

 • Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Ch. 4 & 5.
 • John W. Kingdon. Agendas, Alternatives, and Public Policies, Ch. 2 & 3.

Buổi 4: Thảo luận NCTH về chính sách thương mại

 • Nike đấu với New Balance: Chính sách thương mại trong thế giới của chuỗi giá trị toàn cầu, NCTH của HBS.
Thứ 5, 18/10/2018
08:30 - 11:45

NGÀY 3: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Phân tích chính sách công là gì?

Đâu là cơ sở cho sự can thiệp của Nhà Nước?

Buổi 5: Bài giảng về phân tích chính sách công

 • William Dunn (2008). Public Policy Analysis: An Introduction, 4th edition, Pearson: Prentice Hall. Ch. 3: Structuring Policy Problems.
 • Harvey Rosen, Ted Gayer and Abdulkadir Civan (2014), Public Finance, Tenth Edition, McGraw-Hill. Ch. 2 & 3.

Edith Stokey and Richard Zeckhauser (1978). A Primer for Policy Analysis, New York: W.W. Norton and Company. Ch. 2

Hal Varian (1989). What Use is Economic Theory? Mimeo. <http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/theory.pdf>

Buổi 6: Thảo luận NCTH về phân tích chính sách công

 • Sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, NCTH của FETP
Thứ 6, 19/10/2018
08:30 - 11:45

NGÀY 4: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Đâu là những thách thức chính mà quản lý và lãnh đạo trong khu vực công phải đối diện?

Đâu là cách giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả trong những tình huống khó khăn?

Buổi 7: Bài tập mô phỏng tình huống về lãnh đạo và quản lý

 • Sứ mệnh cuối cùng của tàu Columbia, NCTH đa phương tiện của HBS

Buổi 8: Báo cáo NCTH

 • Sứ mệnh cuối cùng của tàu Columbia, NCTH đa phương tiện của HBS
Thứ 7, 20/10/2018
08:30 - 11:45

NGÀY 5: THỂ CHẾ

Vai trò của thể chế trong tiến trình hoạch định chính sách công là gì?

Tại sao thể chế là yếu tố quyết định quan trọng đối với phát triển kinh tế?

Buổi 9: Bài giảng về Chính sách công và thể chế

 • Daron Acemoglu and James A. Robinson (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty, New York: Random House. Ch. 15: "Understanding prosperity and poverty."

Buổi 10: Thảo luận NCTH về Phân mảng Thể chế

 • Di dời cảng biển TP.HCM, NCTH của FETP.
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/10/2020 11:09; Kích thước: 1,066,414 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/10/2020 11:05; Kích thước: 349,350 bytes
David O. Dapice
Ngày: 19/10/2020 11:02; Kích thước: 208,546 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/10/2020 11:01; Kích thước: 325,121 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/10/2020 10:57; Kích thước: 434,134 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/10/2020 10:55; Kích thước: 848,157 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/10/2018 09:33; Kích thước: 99,413 bytes
Jonathan R. Pincus và Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/10/2018 14:35; Kích thước: 2,273,306 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/10/2018 12:51; Kích thước: 2,548,755 bytes
José A. Gomez-Ibanez, Joseph Kalt, HKS
Ngày: 12/10/2018 14:27; Kích thước: 590,118 bytes
Nguyễn Đỗ Phương, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/10/2018 17:16; Kích thước: 637,016 bytes

Môn học sẽ có 10 buổi học, kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 16/10/2018 đến ngày 20/10/2018). Mỗi ngày sẽ tập trung vào một chủ đề mới với một buổi giảng và một buổi làm nghiên cứu tình huống (NCTH). Học viên được khuyến khích tham gia thảo luận và cùng nhau rút ra những ý nghĩa chính sách.

Môn học giới thiệu quá trình làm chính sách công, vai trò của nhà nước và các bên liên quan trong quá trình đó. Học viên sẽ tiếp cận với ngành học chính sách công, thảo luận những khái niệm then chốt bao gồm thị trường và thất bại thị trường, vai trò của thể chế và sự bình đẳng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'