MPP2021-532

Thẩm định đầu tư công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 14:31; Kích thước: 180,772 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 08/06/2020
08:30 - 11:45

Bài giảng trực tuyến. Giới thiệu về thẩm định dự án

Bài đọc:

  • WBI, Chương 1.
  • SHD, Chương 1 và 2.
Joseph Tham, Huỳnh Thế Du & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 16:42; Kích thước: 898,068 bytes
Savvakis Savvides
Ngày: 10/06/2020 16:31; Kích thước: 1,665,994 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 10/06/2020 16:26; Kích thước: 58,669 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 10/06/2020 16:24; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 16:20; Kích thước: 992,225 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 10/06/2020 16:04; Kích thước: 58,669 bytes
John D. Finnerty, Hồng Vân dịch
Ngày: 10/06/2020 03:40; Kích thước: 58,669 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 10/06/2020 15:54; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 10:49; Kích thước: 470,201 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 10:49; Kích thước: 822,912 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 10:48; Kích thước: 619,152 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 10:38; Kích thước: 364,790 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/07/2020 11:18; Kích thước: 150,925 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/07/2020 11:17; Kích thước: 195,230 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 18:41; Kích thước: 917,343 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 18:40; Kích thước: 467,058 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 18:39; Kích thước: 776,668 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 16:48; Kích thước: 491,479 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 16:47; Kích thước: 552,465 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/08/2020 10:19; Kích thước: 376,251 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/08/2020 10:18; Kích thước: 92,196 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/08/2020 10:17; Kích thước: 368,090 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:31; Kích thước: 349,184 bytes
Benjamin C. Esty, Frank J. Lysy và Carrie Ferman
Ngày: 30/07/2020 11:30; Kích thước: 1,491,572 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:22; Kích thước: 2,173,952 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:22; Kích thước: 545,792 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:21; Kích thước: 486,400 bytes
Lê Văn Thạnh Vinh, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:20; Kích thước: 585,245 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:16; Kích thước: 288,619 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:12; Kích thước: 343,550 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 11:10; Kích thước: 203,529 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 10:59; Kích thước: 277,504 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2020 10:58; Kích thước: 402,034 bytes
Lê Văn Thạnh Vinh, Hoàng Văn Thắng & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 18:48; Kích thước: 579,238 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 03/07/2020 18:46; Kích thước: 748,845 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 03/07/2020 18:46; Kích thước: 277,159 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 16:49; Kích thước: 46,367 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2020 16:48; Kích thước: 1,236,371 bytes

Sau phần mở đầu giới thiệu về thẩm định dự án, tìm hiểu ngân lưu dự án phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, môn học sẽ được chia thành hai phần chính là phân tích tính khả thi tài chính và phân tích tính khả thi kinh tế.

Phần thứ hai bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro.

Phần thứ ba của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'