MPP2021-521

Các phương pháp định lượng 1

Lê Việt Phú, Huỳnh Nhật Nam, Hoàng Văn Thắng, N
Ngày: 14/10/2019 16:15; Kích thước: 249,507 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 22/10/2019
08:30 - 10:00

Giới thiệu môn học/Thống kê mô tả

Lê Việt Phú/Huỳnh Nhật Nam

  • MBB2, Chương 2

Phát Bài tập 1

Thứ 5, 24/10/2019
08:30 - 10:00

Thống kê mô tả

Huỳnh Nhật Nam

  • MBB2, Chương 2
Thứ 6, 25/10/2019
13:30 - 15:00

Ôn tập

Hoàng Văn Thắng

Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Marno Verbeek
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 1,297,540 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 2,265,456 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 2,265,456 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 1,270,789 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 2,001,727 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:47; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 929,975 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:46; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 904,673 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 791,452 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:46; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 791,452 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:44; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 791,452 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:43; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 2,567,195 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:42; Kích thước: 143,362 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 12/06/2020 12:42; Kích thước: 2,567,195 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 22/10/2019 09:42; Kích thước: 143,362 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 12/06/2020 17:01; Kích thước: 756,350 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 12/06/2020 17:00; Kích thước: 280,662 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 12/06/2020 17:00; Kích thước: 741,520 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:59; Kích thước: 224,540 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:58; Kích thước: 243,297 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:57; Kích thước: 243,297 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:56; Kích thước: 422,062 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:55; Kích thước: 424,072 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:52; Kích thước: 361,403 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 16:49; Kích thước: 438,700 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 14:32; Kích thước: 679,785 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 12/06/2020 14:24; Kích thước: 686,251 bytes

Môn học gồm 2 phần chính:

• Thống kê ứng dụng

• Kinh tế lượng

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích khám phá dữ liệu và hỗ trợ việc ra quyết định, hay phân tích các vấn đề kinh tế xã hội. Học viên sẽ làm quen với một số nguyên lý của khoa học dữ liệu, từ thu thập, tổ chức, phân tích khám phá và sử dụng dữ liệu.

Phần thứ hai của môn học sẽ giới thiệu các phương pháp căn bản để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến số kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Học viên sẽ học cách xây dựng và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, xử lý dữ liệu, và thực hiện các phân tích phù hợp để mô tả thế giới thực và góp phần vào thảo luận chính sách dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Học viên cần hiểu sức mạnh của các phương pháp phân tích định lượng cũng như những giới hạn khi áp dụng trong thế giới thực. Môn học yêu cầu sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Excel, Stata, và R.

Các phương pháp phân tích định lượng là môn học có yêu cầu đặc biệt đối với học viên. Điều tuyệt đối quan trọng là anh/chị phải duy trì nhịp độ học tập đều đặn. Chỉ đơn thuần ghi nhớ và học vào phút chót sẽ không ích lợi gì. Vì thế, nếu anh/chị gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào hay có câu hỏi cần giải đáp, hãy liên hệ và trao đổi với Ban giảng huấn càng sớm càng tốt. Điều quan trọng là phải hiểu các khái niệm và phát triển khả năng áp dụng chúng vào việc giải nhiều bài tập khác nhau. Điều này đòi hỏi học viên phải dành thời gian để thực hành. Các bài giảng, sách giáo khoa, bài đọc thêm, bài tập và đề án môn học đều được thiết kế và cung cấp nhằm giúp anh/chị phát triển các kỹ năng nói trên.