MPP2023-511

Kinh tế vi mô dành cho chính sách công (LM)

Doãn Thị Thanh Thủy, Đặng Văn Thanh
Ngày: 22/01/2024 11:49; Kích thước: 446,077 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Anne C. Steinemann
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Bài đọc 3.1. Kinh tế học vi mô. Chương 3
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 10/03/2022 07:00; Kích thước: 42,435 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:11; Kích thước: 3,656,472 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:11; Kích thước: 1,577,145 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:11; Kích thước: 555,374 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:10; Kích thước: 253,781 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:10; Kích thước: 158,000 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:09; Kích thước: 359,963 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:09; Kích thước: 392,780 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:08; Kích thước: 334,987 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:08; Kích thước: 530,611 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:07; Kích thước: 392,981 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:07; Kích thước: 291,798 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:06; Kích thước: 569,514 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:06; Kích thước: 1,097,016 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:21; Kích thước: 139,146 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:20; Kích thước: 270,742 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:19; Kích thước: 200,901 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:20; Kích thước: 312,158 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:19; Kích thước: 179,622 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:19; Kích thước: 297,561 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/03/2022 19:19; Kích thước: 180,061 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 10/03/2022 19:16; Kích thước: 290,870 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 10/03/2022 19:16; Kích thước: 797,434 bytes

Nội dung môn học được chia thành 5 phần.

Phần 1“Nhập môn” – Giới thiệu kinh tế học vi mô và chính sách công; thảo luận một sốnguyên lý cơ bản của kinh tế học vi mô.

Phần 2“Sự vận hành của thị trường” – giới thiệu một số khái niệm và công cụ cơ bản củakinh tế học vi mô như mô hình cung - cầu, sự vận hành của cơ chế giá cả, điều kiện cânbằng của thị trường, độ co giãn của cầu theo giá. Đây là những khái niệm và công cụ cơbản, được sử dụng thường xuyên trong các bài nghiên cứu và phân tích chính sách.

Phần 3 “Lý thuyết về người tiêu dùng” xem xét cách thức một người tiêu dùng duy lý chitiêu như thế nào để đạt lợi ích cao nhất.

Phần 4“Lý thuyết sản xuất và cấu trúc thị trường” sẽ thảo luận về hành vi của doanhnghiệp – đại diện cho khu vực sản xuất. Phần này bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyếtchi phí và nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Phần “Cấu trúc thị trường”sẽ giới thiệu bốn loại hình cấu trúc thị trường cơ bản, bao gồm thị trường cạnh tranh hoànhảo, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm, và thị trường độcquyền.

Phần 5“Kinh tế học hành vi và thông tin bất cân xứng” sẽ giới thiệu một số nguyên lý cơbản của kinh tế học hành vi; nghiên cứu ra quyết định trong điều kiện duy lý có giới hạnvà thông tin bất cân xứng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'