MPP2024-553

Tài chính phát triển

Trần Thị Quế Giang & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/10/2023 19:41; Kích thước: 281,224 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Markus K. Brunnermeier, Harold James and Jean-Pierre Landau
Ngày: 26/10/2023 16:19; Kích thước: 294,304 bytes
Raphael Auer, Jon Frost, Leonardo Gambacorta, Cyril Monnet, Tara Rice and Hyun Song Shin
Ngày: 26/10/2023 16:17; Kích thước: 552,776 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 16:16; Kích thước: 255,753 bytes
VBMA
Ngày: 26/10/2023 16:15; Kích thước: 2,216,173 bytes
VBMA
Ngày: 26/10/2023 16:14; Kích thước: 1,817,253 bytes
Bộ Tài chính
Ngày: 26/10/2023 16:39; Kích thước: 3,035,992 bytes
Bộ Tài chính
Ngày: 26/10/2023 16:38; Kích thước: 3,035,992 bytes
Antonio Fatas
Ngày: 26/10/2023 16:24; Kích thước: 186,779 bytes
MPP
Ngày: 26/10/2023 16:23; Kích thước: 28,528,060 bytes
HFIC & FSPPM
Ngày: 26/10/2023 16:21; Kích thước: 1,365,728 bytes
Daniela Peterhoff et al.
Ngày: 26/10/2023 15:18; Kích thước: 51,459 bytes
Francesco Guarascio and Phuong Nguyen
Ngày: 26/10/2023 15:17; Kích thước: 51,459 bytes
Narjess Boubakri, Ruiyuan (Ryan) Chen, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami, and Robert Nash
Ngày: 26/10/2023 15:10; Kích thước: 1,929,072 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/10/2023 14:51; Kích thước: 2,015,584 bytes
Gerard Caprio, Patrick Honohan ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương, Phan Minh Tuệ, Nguyễn Anh Tuấn (dịch)
Ngày: 26/10/2023 11:53; Kích thước: 51,459 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/10/2023 11:50; Kích thước: 292,543 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/10/2023 11:51; Kích thước: 396,503 bytes
Ian Bremmer
Ngày: 26/10/2023 11:38; Kích thước: 51,459 bytes
FSPPM & IFC
Ngày: 26/10/2023 11:29; Kích thước: 1,780,705 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 11:26; Kích thước: 606,053 bytes
Alessandra Tanda , Cristiana-Maria Schena
Ngày: 26/10/2023 11:20; Kích thước: 51,459 bytes
David A. Moss, Louis T. Wells Jr., Lakshmi Gopalan
Ngày: 26/10/2023 11:18; Kích thước: 51,459 bytes
Gerard Caprio, Patrick Honohan ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương, Phan Minh Tuệ, Nguyễn Anh Tuấn (dịch)
Ngày: 26/10/2023 11:16; Kích thước: 51,459 bytes
Hà Huy Tuấn
Ngày: 26/10/2023 10:45; Kích thước: 413,691 bytes
NA
Ngày: 26/10/2023 10:44; Kích thước: 3,049,162 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 26/10/2023 10:40; Kích thước: 3,311,693 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 10:39; Kích thước: 3,274,877 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/10/2023 10:36; Kích thước: 317,175 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 10:36; Kích thước: 2,305,670 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 10:35; Kích thước: 2,313,245 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 10:35; Kích thước: 958,780 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 26/10/2023 10:34; Kích thước: 6,811,926 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/10/2023 10:33; Kích thước: 1,430,031 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 26/10/2023 10:33; Kích thước: 2,044,035 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 26/10/2023 10:32; Kích thước: 1,265,526 bytes

Nội dung chính của môn học là tìm hiểu xu thế phát triển của hệ thống tài chính và cách thức xây dựng được hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu trong bối cảnh đổi mới công nghệ và số hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung, hỗ trợ huy động và đầu tư tài chính cho các tổ chức công, doanh nghiệp hay các tổ chức phi lợi nhuận nói riêng.

Môn học giúp học viên hiểu và nắm bắt được vai trò của tài chính trong phát triển kinh tế, các thất bại thị trường và thất bại của nhà nước liên quan tới lĩnh vực tài chính, các lựa chọn chính sách trong việc phát triển, điều tiết, giám sát hệ thống tài chính và các điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Các chủ đề thảo luận trong môn học bao gồm tác động của tài chính đến phát triển kinh tế; các tổ chức và thị trường tài chính khác nhau, hệ sinh thái và các sản phẩm tài chính mới; khủng hoảng tài chính; các chính sách phát triển, điều tiết, giám sát và quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số; và thảo luận về triển vọng phát triển TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'