MPP-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công

Ngày: 17/01/2012 11:50; Kích thước: 339,280 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 04/10/2011
08:30 - 10:00
Nhập môn

Kinh tế học và chính sách công

Mankiw, Ch.1

PR, Ch. 1

Thứ 5, 06/10/2011
08:30 - 10:00
Nhập môn

 
Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô

Mankiw, Ch.1

PR, Ch. 1

Thứ 6, 07/10/2011
10:15 - 11:45
Không có lớp

 
Phát bài tập 1

Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:09; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:07; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:08; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:05; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:04; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:03; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:02; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:01; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 15:00; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Công, N. Gregory Mankiw
Ngày: 20/09/2012 14:56; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 14:55; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 14:55; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 14:54; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 14:51; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Công, N. Gregory Mankiw
Ngày: 20/09/2012 14:50; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Công, N. Gregory Mankiw
Ngày: 20/09/2012 14:49; Kích thước: 58,669 bytes
Daniel L. Rubinfeld, Trần Đình Toàn, Robert S. Pindyck
Ngày: 20/09/2012 14:44; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Công, N. Gregory Mankiw
Ngày: 20/09/2012 14:41; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 12:46; Kích thước: 3,592,888 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 12:44; Kích thước: 2,387,169 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 12:42; Kích thước: 1,226,664 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 12:41; Kích thước: 1,126,329 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:40; Kích thước: 529,988 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:39; Kích thước: 396,931 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:38; Kích thước: 635,968 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:36; Kích thước: 549,527 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 12:35; Kích thước: 1,460,008 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:34; Kích thước: 446,272 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:34; Kích thước: 535,914 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:33; Kích thước: 539,205 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:17; Kích thước: 516,951 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:16; Kích thước: 458,731 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 12:15; Kích thước: 2,407,180 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:12; Kích thước: 357,043 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:11; Kích thước: 341,544 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 12:11; Kích thước: 910,102 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 11:59; Kích thước: 305,523 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/01/2012 11:58; Kích thước: 1,769,238 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:18; Kích thước: 198,714 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:18; Kích thước: 235,034 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:18; Kích thước: 127,648 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:17; Kích thước: 130,643 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:17; Kích thước: 198,658 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:16; Kích thước: 172,600 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:16; Kích thước: 197,742 bytes
Ngày: 17/05/2012 16:15; Kích thước: 137,651 bytes
Ngày: 17/01/2012 13:36; Kích thước: 200,618 bytes
Ngày: 17/01/2012 13:35; Kích thước: 293,159 bytes
Ngày: 17/01/2012 12:53; Kích thước: 206,230 bytes
Ngày: 17/01/2012 12:49; Kích thước: 190,190 bytes
José A. Gómez-Ibáñez
Ngày: 17/05/2012 16:14; Kích thước: 1,249,576 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 14:09; Kích thước: 329,542 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2012 14:06; Kích thước: 1,156,941 bytes
Dorothy Robyn
Ngày: 17/05/2012 16:13; Kích thước: 808,576 bytes
Tahir Sheikh
Ngày: 17/05/2012 16:13; Kích thước: 1,049,243 bytes
Stephen J. Quinlan
Ngày: 17/05/2012 16:13; Kích thước: 871,394 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/05/2012 16:14; Kích thước: 255,398 bytes
Mục tiêu chính của môn học là trong và sau khi học, học viên có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô trong việc: (i) Hiểu bản chất nhiều vấn đề kinh tế được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; (ii) Áp dụng kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công; (iii) Sử dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này. 

Bên cạnh các nội dung cơ bản như lý thuyết về cung, cầu và cân bằng thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất, lý thuyết trò chơi v.v. môn học này còn đề cập tới một số chủ đề có tính đặc thù trong việc ra các quyết định chính sách công như tính hiệu quả và công bằng, phân tích phúc lợi, và thất bại thị trường. Trong chừng mực nhất định, môn học cũng sẽ đề cập tới những phân tích về tác động xã hội của các chính sách công và đối chiếu chúng với các lập luận từ góc độ kinh tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'