MPP-523

Kinh tế lượng ứng dụng 2

Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 09/04/2013 08:24; Kích thước: 432,127 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 15/04/2013
15:15 - 16:45
Ôn tập Kinh tế lượng căn bản (Cao Hào Thi)
Thứ 4, 17/04/2013
15:15 - 16:45
Nghỉ
Ramu Ramanathan
Ngày: 09/04/2013 17:10; Kích thước: 1,353,962 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 09/04/2013 14:27; Kích thước: 1,049,455 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 09/04/2013 10:43; Kích thước: 1,319,685 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 29/05/2013 14:53; Kích thước: 994,421 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 29/05/2013 14:49; Kích thước: 331,666 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 29/05/2013 14:49; Kích thước: 20,365 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 29/05/2013 14:49; Kích thước: 45,218 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 29/05/2013 14:46; Kích thước: 484,464 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/05/2013 17:34; Kích thước: 422,987 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/05/2013 17:22; Kích thước: 588,956 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 10/05/2013 15:38; Kích thước: 313,293 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 04/05/2013 09:53; Kích thước: 497,206 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 25/04/2013 16:39; Kích thước: 743,060 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 23/04/2013 17:24; Kích thước: 831,467 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 22/04/2013 11:14; Kích thước: 901,969 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 10/04/2013 16:52; Kích thước: 696,965 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 20/05/2013 09:30; Kích thước: 421,888 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 20/05/2013 09:30; Kích thước: 17,371 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 20/05/2013 09:28; Kích thước: 195,684 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 06/05/2013 10:38; Kích thước: 180,558 bytes
Cao Hào Thi; Đinh Công Khải
Ngày: 22/04/2013 11:09; Kích thước: 11,390 bytes
Cao Hào Thi; Đinh Công Khải
Ngày: 22/04/2013 11:07; Kích thước: 23,615 bytes
Cao Hào Thi; Đinh Công Khải
Ngày: 22/04/2013 11:04; Kích thước: 183,445 bytes
Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách.

Môn học này chú trọng giảng dạy các kỹ thuật kinh tế lượng cao cấp. Đầu tiên, môn học giới thiệu cho sinh viên các vấn đề nảy sinh trong việc ước lượng một mô hình khi các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển (CLRM) bị vi phạm và các phương pháp khắc phục. Học viên cũng sẽ được giới thiệu các biến công cụ được dùng để xử lý vấn đề nội sinh (endogeneity) trong việc ước lượng một mô hình. Thứ hai, sinh viên sẽ được tiếp cận việc ước lượng mô hình với số liệu theo chuỗi thời gian và số liệu bảng; đây là công cụ được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong các nghiên cứu thực nghiệm về kinh tế. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các kỹ thuật hữu dụng khác trong kinh tế lượng như phương pháp khác biệt trong khác biệt, hồi qui đồng kết hợp, kiểm định nhân quả Granger, và dự báo để có thể nghiên cứu các câu hỏi chính sách khác nhau.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'