MPP-502

Nhập môn chính sách công

Nguyễn Xuân Thành & Rainer Assé
Ngày: 27/09/2014 09:55; Kích thước: 251,327 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 30/09/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: NCTH về chính sách công và tư duy phản biện

Bài đọc:

1. Sân bay Long Thành hay Tân Sơn Nhất, NCTH của FETP

2. Richard Paul and Linda Elder, Learning the Art of Critical Thinking, Rotman Management, Winter 2014

Thứ 5, 02/10/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Bài giảng về lập mô hình và tối ưu hóa

Bài đọc:

1. Edith Stokey & Richard Zeckhauser, A Primer for Policy Analysis, Ch 2.

2. Thomas Schelling, Micromotives and Macrobehavior, Ch 1.

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/10/2014 12:02; Kích thước: 151,998 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/10/2014 09:35; Kích thước: 474,995 bytes
Michael Sandel; Hồ Đắc Phương dịch
Ngày: 14/10/2014 09:26; Kích thước: 58,669 bytes
Robert Pomeroy, Nguyễn Thị Kim Anh & Hà Xuân Thông
Ngày: 01/11/2014 09:37; Kích thước: 950,229 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đ Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/10/2014 09:15; Kích thước: 58,669 bytes
Milton Friedman & Rose Friedman
Ngày: 14/10/2014 09:04; Kích thước: 76,315 bytes
Peter Nolan ; ng.d. Trần Thị Thái Hà ; Trần Đình Thiên, Nguyễn Mạnh Hùng h.đ
Ngày: 27/09/2014 11:17; Kích thước: 58,669 bytes
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Ngày: 06/10/2014 15:20; Kích thước: 2,227,922 bytes
Jose Gomez-Ibanez
Ngày: 07/10/2014 11:29; Kích thước: 590,116 bytes
Harvard Kennedy School
Ngày: 02/10/2014 08:15; Kích thước: 209,358 bytes
Joseph Stigliz
Ngày: 01/10/2014 09:24; Kích thước: 576,177 bytes
Thomas C. Schelling
Ngày: 27/09/2014 11:12; Kích thước: 158,255 bytes
Edith Stokey; Richard Zeckhauser
Ngày: 27/09/2014 11:01; Kích thước: 467,789 bytes
Richard Paul và Linda Elder
Ngày: 27/09/2014 10:55; Kích thước: 478,924 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 07/11/2014 11:38; Kích thước: 853,683 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/11/2014 11:34; Kích thước: 1,197,745 bytes
Rainer Assé
Ngày: 04/11/2014 15:19; Kích thước: 1,511,029 bytes
Rainer Assé
Ngày: 29/10/2014 13:50; Kích thước: 2,983,267 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 20/10/2014 13:58; Kích thước: 763,954 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/10/2014 13:56; Kích thước: 1,112,802 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 13/10/2014 09:09; Kích thước: 458,759 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/10/2014 09:07; Kích thước: 994,745 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/10/2014 15:56; Kích thước: 251,866 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/10/2014 10:05; Kích thước: 710,939 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân & Jonathan R. Pincus
Ngày: 06/10/2014 15:09; Kích thước: 577,182 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/10/2014 10:04; Kích thước: 453,237 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/10/2014 11:50; Kích thước: 197,905 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/10/2014 11:53; Kích thước: 179,237 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/10/2014 11:54; Kích thước: 217,244 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/10/2014 11:56; Kích thước: 180,015 bytes
Harvard Kennedy School of Goverment
Ngày: 04/11/2014 08:35; Kích thước: 664,726 bytes
Robert Pomeroy, Nguyễn Thị Kim Anh & Hà Xuân Thông
Ngày: 04/11/2014 15:44; Kích thước: 243,410 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Jonathan R. Pincus
Ngày: 14/10/2014 09:18; Kích thước: 2,342,645 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 14/10/2014 09:13; Kích thước: 432,435 bytes
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Ngày: 02/10/2014 08:24; Kích thước: 2,227,922 bytes
David O. Dapice & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/10/2014 08:21; Kích thước: 1,309,385 bytes

Môn học sẽ có 16 buổi học, kéo dài trong 8 tuần (hay nửa học kỳ). Mỗi tuần sẽ tập trung vào một chủ đề mới với hai buổi lên lớp, phần lớn sẽ dưới dạng bài giảng và nghiên cứu tình huống (NCTH). Học viên được khuyến khích tham gia thảo luận và cùng nhau rút ra những ý nghĩa chính sách. Môn học giới thiệu việc học tập và nghiên cứu chính sách công trong nền kinh tế thị trường, thảo luận những khái niệm then chốt bao gồm thị trường và thất bại thị trường, vai trò của nhà nước, thể chế và phát triển bền vững. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận các vấn đề thực thi chính sách những cân nhắc về giá trị.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'