MPP-552

Chính sách ngoại thương

James Riedel, Đinh Công Khải
Ngày: 22/01/2015 13:14; Kích thước: 295,457 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 26/01/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học

Năng suất lao động và Lợi thế so sánh: Mô hình Ricardo (James Riedel)

James Riedel

Bài đọc:

* KOM, Chương 3

* Krugman, "Ý tưởng khó nuốt của Ricardo".

Thứ 4, 28/01/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Những ảnh hưởng của thương mại lên phân phối thu nhập trong mô hình các yếu tố sản xuất chuyên biệ

James Riedel

Bài đọc:

* KOM: Chương 4

Phát bài tập 1.

Thứ 6, 30/01/2015
10:15 - 11:45

Ôn tập

Đinh Công Khải

Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Chúc
Ngày: 27/01/2015 10:12; Kích thước: 1,299,180 bytes
Prema-chandra Athukorala
Ngày: 27/01/2015 10:16; Kích thước: 1,151,575 bytes
Pol Antras & C. Fritz Foley
Ngày: 27/01/2015 10:00; Kích thước: 932,702 bytes
World Bank
Ngày: 27/01/2015 09:56; Kích thước: 1,802,970 bytes
Phạm Thị Thu Trà & James Riedel
Ngày: 27/01/2015 09:54; Kích thước: 719,956 bytes
Robert C. Feenstra
Ngày: 27/01/2015 09:44; Kích thước: 605,635 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 27/01/2015 09:43; Kích thước: 1,364,805 bytes
Anne O. Krueger và Baran Tuncer
Ngày: 24/01/2015 14:54; Kích thước: 974,233 bytes
James Riedel; Premachandra Athukorala
Ngày: 24/01/2015 14:52; Kích thước: 611,144 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 24/01/2015 14:52; Kích thước: 866,883 bytes
Paul Krugman
Ngày: 24/01/2015 14:50; Kích thước: 559,242 bytes
James Riedel
Ngày: 19/03/2015 17:04; Kích thước: 787,324 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 17/03/2015 17:33; Kích thước: 1,651,542 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 13/03/2015 14:56; Kích thước: 927,163 bytes
James Riedel
Ngày: 10/03/2015 15:12; Kích thước: 1,517,297 bytes
James Riedel
Ngày: 05/03/2015 16:21; Kích thước: 1,813,607 bytes
James Riedel & Đinh Công Khải
Ngày: 26/02/2015 15:43; Kích thước: 1,123,660 bytes
James Riedel
Ngày: 28/01/2015 09:41; Kích thước: 1,130,610 bytes
James Riedel
Ngày: 28/01/2015 09:40; Kích thước: 745,842 bytes
James Riedel & Đinh Công Khải
Ngày: 29/01/2015 08:27; Kích thước: 706,995 bytes
James Riedel
Ngày: 23/01/2015 13:23; Kích thước: 535,458 bytes
Đinh Công Khải, James Riedel & Lê Thị Lương
Ngày: 02/03/2015 16:22; Kích thước: 158,251 bytes
James Riedel, Đinh Công Khải & Lê Thị Lương
Ngày: 09/02/2015 10:01; Kích thước: 229,376 bytes
James Riedel, Đinh Công Khải & Lê Thị Lương
Ngày: 09/02/2015 10:08; Kích thước: 185,792 bytes
Đinh Công Khải, James Riedel
Ngày: 03/02/2015 16:02; Kích thước: 549,588 bytes

Nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, giúp học viên giải thích các mô thức trao đổi thương mại giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, và giữa các nước phát triển với nhau. Môn học nhấn mạnh vào sự thông hiểu môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại nhằm thực tiễn hóa các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững. Ngoài ra, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại ở Việt Nam và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'