MPP-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 2

Vũ Thành Tự Anh & Phạm Thị Hồng Vân
Ngày: 02/10/2015 10:59; Kích thước: 504,571 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 05/10/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 1: Ôn tập 1

* Tóm tắt các nguyên lý kinh tế học vi mô [ID]

Thứ 4, 07/10/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 2: Ôn tập 2

* Tóm tắt các nguyên lý kinh tế học vi mô [ID].

Dani Rodrik
Ngày: 05/01/2016 16:38; Kích thước: 436,839 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.dịch Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đính Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/10/2015 15:10; Kích thước: 58,669 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.dịch Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đính Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/10/2015 15:09; Kích thước: 58,669 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.dịch Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đính Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/10/2015 15:08; Kích thước: 58,669 bytes
Robert H. Bates
Ngày: 05/01/2016 14:13; Kích thước: 816,793 bytes
Robert H. Bates
Ngày: 05/01/2016 13:54; Kích thước: 326,675 bytes
Bernard Salanie
Ngày: 30/12/2015 17:14; Kích thước: 790,893 bytes
Bernard Salanie
Ngày: 22/12/2015 15:46; Kích thước: 922,661 bytes
Bernard Salanie
Ngày: 22/12/2015 15:40; Kích thước: 367,681 bytes
Alvin Roth
Ngày: 14/12/2015 16:54; Kích thước: 565,857 bytes
David Gale và Lloyd Shapley
Ngày: 14/12/2015 13:39; Kích thước: 382,590 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 07/12/2015 09:35; Kích thước: 909,321 bytes
F. A. Hayek
Ngày: 11/12/2015 08:40; Kích thước: 508,946 bytes
Michael Spence
Ngày: 03/12/2015 08:00; Kích thước: 829,031 bytes
Abhinay Muthoo
Ngày: 25/11/2015 14:32; Kích thước: 773,070 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 07/10/2015 10:23; Kích thước: 1,364,805 bytes
The New York Times
Ngày: 05/11/2015 10:20; Kích thước: 359,492 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 07/10/2015 10:22; Kích thước: 1,364,805 bytes
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 04/11/2015 13:15; Kích thước: 749,304 bytes
Ronald Ehrenberg & Robert Smith
Ngày: 28/10/2015 16:14; Kích thước: 723,861 bytes
Ronald Ehrenberg & Robert Smith
Ngày: 28/10/2015 16:09; Kích thước: 861,314 bytes
Ronald Ehrenberg & Robert Smith
Ngày: 23/10/2015 09:44; Kích thước: 956,616 bytes
Ronald Ehrenberg & Robert Smith
Ngày: 26/10/2015 15:12; Kích thước: 1,057,234 bytes
Ronald Ehrenberg & Robert Smith
Ngày: 19/10/2015 19:29; Kích thước: 702,082 bytes
Ronald Ehrenberg & Robert Smith
Ngày: 19/10/2015 19:24; Kích thước: 951,004 bytes
Edward Rock & Michael Wacher
Ngày: 07/10/2015 10:08; Kích thước: 420,112 bytes
Ronald H. Coase
Ngày: 06/10/2015 10:37; Kích thước: 477,236 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/10/2015 09:08; Kích thước: 1,042,085 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 20/10/2015 08:57; Kích thước: 4,534,757 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 20/10/2015 07:34; Kích thước: 1,042,085 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/10/2015 15:18; Kích thước: 3,154,544 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/10/2015 09:56; Kích thước: 9,195,819 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/10/2015 09:55; Kích thước: 9,698,213 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 31/12/2015 09:07; Kích thước: 649,697 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/12/2015 07:43; Kích thước: 339,271 bytes
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày: 23/11/2015 08:59; Kích thước: 148,198 bytes
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày: 10/11/2015 13:54; Kích thước: 414,817 bytes
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày: 17/11/2015 09:06; Kích thước: 550,414 bytes
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày: 28/10/2015 15:55; Kích thước: 452,144 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/10/2015 09:00; Kích thước: 86,079 bytes

Đây là năm đầu tiên trường thử nghiệm môn Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công II (Vi mô II). Giả định của Ban giảng viên khi thiết kế nội dung môn học là học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của kinh tế học vi mô để có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô trong việc: (i) Hiểu bản chất nhiều vấn đề kinh tế được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; (ii) Áp dụng kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công; (iii) Sử dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'