MPP-523

Kinh tế lượng ứng dụng 2

Cao Hào Thi, Đinh Công Khải & Lê Việt Phú
Ngày: 05/04/2016 16:33; Kích thước: 580,572 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 11/04/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 1. Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển I: Đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ

Cao Hào Thi

*DG3: Chương 10

Phát Bài tập 1 – hạn nộp 25/04/2016

Thứ 3, 12/04/2016
15:15 - 16:45

Bài giảng 2. Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển II: Phương sai thay đổi

Đinh Công Khải

*DG3: Chương 11

Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 18/05/2016 08:58; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 18/05/2016 08:57; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 18/05/2016 08:57; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 18/05/2016 08:56; Kích thước: 58,669 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 18/05/2016 08:15; Kích thước: 549,152 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 07/04/2016 13:02; Kích thước: 1,378,015 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 07/04/2016 10:21; Kích thước: 1,620,939 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 21/05/2016 15:11; Kích thước: 234,407 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 18/05/2016 08:47; Kích thước: 429,006 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/05/2016 15:18; Kích thước: 416,090 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/05/2016 15:19; Kích thước: 557,669 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 10/05/2016 14:04; Kích thước: 588,832 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 04/05/2016 10:26; Kích thước: 494,450 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 26/04/2016 19:36; Kích thước: 622,277 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 20/04/2016 10:46; Kích thước: 167,119 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 20/04/2016 10:45; Kích thước: 539,468 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2016 14:06; Kích thước: 9,395 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2016 14:06; Kích thước: 2,003 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2016 14:05; Kích thước: 781,931 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 09/04/2016 09:34; Kích thước: 13,180 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 09/04/2016 09:33; Kích thước: 950,406 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 09/04/2016 09:36; Kích thước: 51,555 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 07/04/2016 10:10; Kích thước: 1,175,485 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 07/04/2016 10:09; Kích thước: 645,666 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 23/05/2016 15:14; Kích thước: 61,470 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/05/2016 15:09; Kích thước: 43,657 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 23/05/2016 15:13; Kích thước: 283,892 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 17/05/2016 17:18; Kích thước: 24,336 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 16/05/2016 09:42; Kích thước: 578,880 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/05/2016 16:13; Kích thước: 39,424 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/05/2016 16:12; Kích thước: 32,256 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/05/2016 16:12; Kích thước: 482,380 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 25/04/2016 11:31; Kích thước: 28,672 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 25/04/2016 11:30; Kích thước: 627,847 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/04/2016 14:42; Kích thước: 27,136 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/04/2016 14:41; Kích thước: 32,768 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/04/2016 14:41; Kích thước: 29,184 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/04/2016 14:39; Kích thước: 610,622 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 10/05/2016 14:09; Kích thước: 1,604,909 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 06/05/2016 09:34; Kích thước: 1,494,575 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 20/04/2016 10:58; Kích thước: 539,002 bytes

Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho học viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để học viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'