Từ phân tích tới đối thoại: Tuyển tập những bài phân tích chính sách công
January 20, 2015

Từ phân tích tới đối thoại: Tuyển tập những bài phân tích chính sách công

January 20, 2015

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Xuân Thành,

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Nhà nghiên cứu của Viện Rajawali về Châu Á tại Trường Harvard Kennedy, Giảng viên Chính sách Công

NXB Khoa học Xã hội, 2015

Cuốn sách này là thành quả nghiên cứu của các học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách Công tại FETP các khóa từ 2008 đến 2014 với ba phần nội dung cơ bản: 1. Chính sách phát triển, 2. Kinh tế học khu vực công, và 3. Kinh tế vĩ mô và tài chính phát triển.

Phần I tập trung vào chủ đề chính sách phát triển dựa vào bằng chứng thực nghiệm bao gồm tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và bất bình đẳng. Chiến lược phát triển kinh tế quốc gia hay ngành được phân tích mang tính so sánh dựa vào kinh nghiệm của các nước trong khu vực Đông và Đông Nam Á.

Phần II đề cập đến các chủ đề kinh tế học trong khu vực công. Các bài viết phân tích vai trò và quy mô của khu vực công, huy động nguồn lực nhà nước và chính sách chi tiêu công.

Phần III là các bài viết về kinh tế vĩ mô và tài chính phát triển. Bất ổn kinh tế trong nước và khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong những năm 2008-2011 là chủ đề được lựa chọn phân tích với trọng tâm là các thách thức trong điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để tái lập ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong ngắn hạn.

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'