Kinh tế chính trị của phát triển công nghiệp ở Việt Nam: Tác động của mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp đến kết quả công nghiệp, 1986-2012
January 14, 2015

Kinh tế chính trị của phát triển công nghiệp ở Việt Nam: Tác động của mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp đến kết quả công nghiệp, 1986-2012

January 14, 2015

Thời gian: Thứ Tư, ngày 14/1/2015, từ 12:00 đến 13:30, tại Phòng học A,

Viện Chính sách Công IPP (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright phối hợp tổ chức buổi xê-mi-na, và TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Kinh tế chính trị của phát triển công nghiệp ở Việt Nam: Tác động của mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp đến kết quả công nghiệp, 1986-2012".

Những bài viết liên quan