Năng lực cạnh tranh trong nông nghiệp: Tăng năng suất dẫn đến xuất khẩu tăng?
June 07, 2019

Năng lực cạnh tranh trong nông nghiệp: Tăng năng suất dẫn đến xuất khẩu tăng?

June 07, 2019

Thời gian: 15h30-17h00, thứ Sáu, ngày 7/6/2019, tại Phòng học 1,

Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Năng lực cạnh tranh trong nông nghiệp: Tăng năng suất dẫn đến xuất khẩu tăng?", do Giáo sư Rick Barichello, Đại học British Columbia, Vancouver, Canada trình bày.

Anh, chị quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17:00, thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019.

Trường sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh, chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Trường sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

Những bài viết liên quan