Sự phân cực trong phát triển của một số nước châu Á: Lựa chọn thành công hay lựa chọn thất bại?
March 29, 2019

Sự phân cực trong phát triển của một số nước châu Á: Lựa chọn thành công hay lựa chọn thất bại?

March 29, 2019

Ở châu Á, một số quốc gia có điểm tương đồng như nhau về xuất phát điểm, vị trí địa lý, hoặc cùng bị một đế quốc đô hộ nhưng lại có những lối rẽ và lựa chọn khác nhau dẫn đến điểm đến và vận mệnh giữa các quốc gia có sự khác biệt. Trong seminar tại Trường Fulbright ngày 29/3/2019, TS. Huỳnh Thế Du cùng với các học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách công MPP19 đã đưa khách tham dự qua những đất nước ở châu Á, so sánh điểm giống và khác nhau giữa các cặp quốc gia (Nhật Bản so với Indonesia, Singapore so với Ấn Độ, Hàn Quốc so với Philippines, Myanmar so với Đài Loan, ...) và cùng tìm đáp án cho câu hỏi "Đâu là lựa chọn thành công, đâu là lựa chọn thất bại?" 

Theo Aristotle, có hai mô hình nhà nước là dân chủ và quả đầu; trong đó dân chủ dựa vào số đông và quả đầu dựa trên tài năng. Thành hay bại của một quốc gia không nằm ở lựa chọn nên theo mô hình nhà nước nào. Dù là dân chủ hay quả đầu, nếu chính quyền quan tâm đến phúc lợi chung của nhân dân đều có thể dẫn dắt đất nước đi đến thành công. 

Qua phân tích tình hình ở các quốc gia, TS. Huỳnh Thế Du cùng các học viên đi đến kết luận, rằng quốc gia đi đâu về đâu được quyết định bởi sự thông thái tập thể; do đó, nên tạo điều kiện cho sự thông thái này hình thành và phát huy theo chiều hướng tích cực hơn là đi tìm đấng minh quân hay đặt hy vọng vào "độc tài sáng suốt". Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh và khát vọng khẳng định cũng là những yếu tố thúc đẩy một quốc gia nỗ lực vươn lên. Cuối cùng, dù dưới hình thức nhà nước nào, thể chế dung hợp cũng phải là đích đến của mọi quốc gia. 

Những bài viết liên quan