Tọa đàm trực tuyến: Mở rộng nguồn tiệm cận Vắc-xin và trách nhiệm của Nhà nước
June 19, 2021

Tọa đàm trực tuyến: Mở rộng nguồn tiệm cận Vắc-xin và trách nhiệm của Nhà nước

June 19, 2021

Diễn giả:

PGS. TS Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Anh - Giám đốc Quốc gia, Viện Nghiên cứu Y Khoa Woolcock tại Việt Nam - Giảng viên Lâm sàng cao cấp, Đại học Sydney, Úc

Ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Điều phối phiên thảo luận:

TS. Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc Trường Chính sách công & Quản lý Fulbright, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Những bài viết liên quan