MPP2019-525

Đánh giá chính sách

Edmund J. Malesky, Lê Việt Phú
Ngày: 01/09/2018 17:39; Kích thước: 233,888 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 18/06/2018
13:30 - 15:00

Bài giảng 1. Phân tích Chính sách là gì?

Tầm quan trọng của việc đánh giá và sự khác biệt trong giám sát

  • KKS, pp 3-20.
  • EGAP, "10 Strategies for Figuring Out if X Caused Y"
Thứ 4, 20/06/2018
13:30 - 15:00

Bài giảng 2. Suy luận nhân quả là gì?

Phản thực tế (Counterfactuals) và khung kết quả tiềm năng

  • Angrist and Pishke, Introduction.
  • KKS, pp. 20-30.
  • EGAP, "10 Things You Need to Know about Causal Inference"
Thứ 6, 22/06/2018
10:15 - 11:45

Bài giảng 3. Giới thiệu Thử nghiệm Ngẫu nhiên có Kiểm soát (RCTs)

Nhân tố cơ bản trong thực nghiệm và khám phá các thiết kế nghiên cứu

  • KKS, pp. 33-38.
  • EGAP, "10 Types of Treatment Effects You Should Know About"
  • EGAP, "10 Things to Know about External Validity"
Joshua D. Angrist và Jörn-Steffen Pischke
Ngày: 07/07/2018 10:07; Kích thước: 832,427 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:24; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:23; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:22; Kích thước: 58,669 bytes
Joshua D. Angrist và Jörn-Steffen Pischke
Ngày: 07/07/2018 10:02; Kích thước: 1,148,156 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:22; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:21; Kích thước: 58,669 bytes
Joshua D. Angrist và Jörn-Steffen Pischke
Ngày: 18/06/2018 08:30; Kích thước: 1,117,843 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:20; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:19; Kích thước: 58,669 bytes
Macartan Humphreys
Ngày: 19/02/2019 15:56; Kích thước: 49,839 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:19; Kích thước: 58,669 bytes
Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad
Ngày: 07/06/2018 18:18; Kích thước: 58,669 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 17/07/2018 18:54; Kích thước: 1,567,338 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 17/07/2018 11:35; Kích thước: 145,984 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 17/07/2018 11:35; Kích thước: 155,611 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 16/07/2018 10:40; Kích thước: 1,337,572 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 10/07/2018 16:41; Kích thước: 2,637,529 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 09/07/2018 07:51; Kích thước: 628,747 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 04/07/2018 07:56; Kích thước: 2,699,643 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 03/07/2018 07:52; Kích thước: 693,763 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 24/06/2018 23:03; Kích thước: 2,581,677 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 21/06/2018 18:02; Kích thước: 2,715,309 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 19/06/2018 15:32; Kích thước: 1,607,586 bytes
Edmund J. Malesky
Ngày: 16/06/2018 13:50; Kích thước: 1,177,164 bytes
Edmund J. Malesky, Lê Việt Phú, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 05/07/2018 16:42; Kích thước: 25,777 bytes
Edmund J. Malesky, Lê Việt Phú, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 05/07/2018 16:41; Kích thước: 124,287 bytes

Môn học cung cấp cách tiếp cận hệ thống trong đánh giá chính sách từ góc độ nghiên cứu thực tiễn. Môn học sẽ giải thích cơ sở lý luận tại sao việc đánh giá có thể được sử dụng để cung cấp thông tin và cải thiện quá trình thiết kế, triển khai áp dụng chính sách, đánh giá hiệu quả thực hiện, hoặc thiết lập bằng chứng cần thiết cho sự can thiệp chính sách. Khởi đầu là cách tiếp cận mang tính thử nghiệm, được coi là nguyên tắc vàng trong đánh giá chính sách. Mục tiêu chính của phương pháp đánh giá ngẫu nhiên hóa là xác định liệu một chương trình can thiệp có tác động hay không, hay cụ thể hơn, nhằm định lượng mức độ của tác động. Bản chất của đánh giá tác động là đo lường tính hiệu quả của chính sách can thiệp thông qua so sánh kết quả của những người tham gia chương trình với những người không tham gia. Môn học sẽ cung cấp lý thuyết và yêu cầu thực hành những kỹ năng cơ bản trong việc thiết kế và đánh giá sự can thiệp chính sách. Bài giảng đầu tiên sẽ chú trọng vào mục tiêu và việc tổ chức thiết kế chương trình can thiệp trước khi thảo luận vai trò của thử nghiệm. Các buổi học theo sau sẽ đi vào từng công cụ nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong đánh giá nhằm mô phỏng ý tưởng thử nghiệm (thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, thử nghiệm khảo sát, hồi quy gián đoạn, phương pháp ghép cặp, khác biệt trong khác biệt). Trong mỗi bài giảng, chúng ta sẽ thảo luận những giả định nền tảng, ước lượng cỡ mẫu và độ tin cậy, và chẩn đoán tính phù hợp của công cụ nghiên cứu với câu hỏi nghiên cứu trong từng trường hợp cụ thể.

Môn học sẽ được thực hiện theo dạng hội thảo. Do hạn chế sử dụng các công cụ toán học trong việc giảng dạy kinh tế lượng, ban giảng viên chọn cách tiếp cận kết hợp hài hoà giữa lý thuyết, thảo luận trên lớp, và ứng dụng trên máy tính. Việc đánh giá môn học sẽ dựa vào việc học viên nhận diện được vấn đề cần có chính sách can thiệp quan trọng, và đề xuất thiết kế phương thức đánh giá lý tưởng cho vấn đề đó. Bài đánh giá cuối môn sẽ là một Kế hoạch Phân tích Sơ bộ, trong đó mô tả chi tiết cách thức thiết kế để đánh giá vấn đề chính sách đã nhận diện.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'