MPP2019-545

Phát triển vùng và địa phương

Huỳnh Thế Du, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/09/2018 11:00; Kích thước: 500,129 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 27/02/2018
10:15 - 11:45

Bài giảng 01. Khung lý thuyết: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

  • Về Cạnh Tranh, Chương 6, trang 1-8, Chương 2 (On competition, chapter 6, p155-166)
  • Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2018. Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2017-2018. (World Economic Forum, 2018. Global Competitiveness Report 2017-2018)
Thứ 5, 01/03/2018
10:15 - 11:45

Tình huống 01. Chiến lược cạnh tranh

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

  • NCTH: Solvell và Porter, 2008. Phần Lan và Nokia: Tạo ra nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới (Finland and Nokia: Creating the world's most competitive economy, 9-702-427)
  • Về Cạnh Tranh, Chương 2 (On competition, chapter 2).
Michael E. Porter
Ngày: 12/03/2018 16:46; Kích thước: 58,669 bytes
Huỳnh Thế Du, Đinh Công Khải, Huỳnh Trung Dũng, Hoàng Văn Thắng & Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày: 18/04/2018 11:59; Kích thước: 1,246,099 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 12/03/2018 16:31; Kích thước: 329,169 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 12/03/2018 16:34; Kích thước: 331,175 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 14/03/2018 10:59; Kích thước: 7,363,400 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 09/03/2018 14:58; Kích thước: 793,789 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/03/2018 10:49; Kích thước: 1,390,906 bytes
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Asia Competitiveness Institute (ACI)
Ngày: 08/03/2018 14:01; Kích thước: 12,393,340 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/02/2018 15:29; Kích thước: 116,031 bytes
World Economic Forum
Ngày: 24/02/2018 13:38; Kích thước: 9,008,452 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 05/03/2018 15:48; Kích thước: 1,390,906 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 24/02/2018 13:29; Kích thước: 667,366 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 24/02/2018 13:32; Kích thước: 331,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/05/2018 08:15; Kích thước: 513,720 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/04/2018 14:56; Kích thước: 71,702 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/03/2018 11:36; Kích thước: 1,908,961 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/03/2018 15:13; Kích thước: 397,371 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/03/2018 15:27; Kích thước: 1,494,847 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 05/03/2018 15:44; Kích thước: 1,457,164 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2018 16:50; Kích thước: 93,255 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/05/2018 08:32; Kích thước: 70,161 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/05/2018 08:27; Kích thước: 77,627 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/04/2018 15:02; Kích thước: 72,178 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/04/2018 09:03; Kích thước: 128,277 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/03/2018 07:44; Kích thước: 91,063 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 14/03/2018 16:58; Kích thước: 196,690 bytes
Huỳnh Thế Du et al.
Ngày: 22/05/2018 15:18; Kích thước: 13,176,191 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 03/05/2018 14:28; Kích thước: 1,225,473 bytes
Michael E. Porter, Boon Sion Neo, Christian Ketels
Ngày: 26/04/2018 10:31; Kích thước: 2,001,191 bytes
Niels W. Ketelhöhn, Michael E. Porter
Ngày: 12/04/2018 08:51; Kích thước: 690,033 bytes
Michael E. Porter & Gregory C. Bond
Ngày: 22/03/2018 21:24; Kích thước: 1,115,635 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Hoàng Ngọc Lan
Ngày: 14/03/2018 16:43; Kích thước: 2,527,276 bytes
Michael E. Porter, Christian HM Ketels
Ngày: 07/03/2018 16:40; Kích thước: 1,129,868 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Văn Giáp, Phan Chánh Dưỡng, Đỗ Thiên Anh Tuấn & Hoàng Ngọc Lan
Ngày: 01/03/2018 16:53; Kích thước: 2,736,491 bytes
Orjan Solvell, Michael E. Porter
Ngày: 24/02/2018 13:41; Kích thước: 1,156,859 bytes

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học sẽ giúp học viên trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề v.v.) xây dựng năng lực cạnh tranh của một vùng hay địa phương để đạt được các mục tiêu phát triển của mình.

Cụ thể, sau khóa học, học viên được kỳ vọng có khả năng:

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh của một vùng, tỉnh hay thành phố
  • Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, tiềm năng phát triển và thách thức đối với các ngành kinh tế của một vùng, tỉnh hay thành phố
  • Áp dụng các mô hình và nguyên lý phát triển vùng và địa phương để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế cho một vùng, tỉnh hay thành phố ở Việt Nam
  • Tham gia thảo luận, đóng góp, và phản biện đối với các chương trình, chiến lược phát triển vùng và địa phương ở Việt Nam.

Phương pháp chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright/Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Trường Kinh doanh Harvard. Trước mỗi buổi học, học viên cần đọc và chuẩn bị kỹ tình huống nghiên cứu vì trọng số điểm cho phần tham gia trên lớp rất cao. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hiện một dự án nhóm với nhiệm vụ chính là đánh giá năng lực cạnh tranh của một đơn vị, tổ chức và đưa ra các khuyến nghị cho đơn vị, tổ chức đó.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'