MPP2021-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 09:51; Kích thước: 176,353 bytes
Tuần thứ
1
|
2
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 26/09/2020
13:30 - 16:45

Bài 1. Giới thiệu về lãnh đạo

Bài đọc:

  • Kotter, John (2001), Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo, Harvard Business Review
  • Heifetz (1994), Giới thiệu & Chương 1
  • Williams (2005), Giới thiệu & Chương 1

 

Bài 2. Công việc thích ứng

Bài đọc:

  • Heifetz (1994), Chương 2-4
  • Williams (2005), Chương 2
  • Ted Osius, Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015

Phân đội: Cách Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chủ nhật, 27/09/2020
13:30 - 16:45

Bài 3. Thiên lệch nhận thức và an toàn tâm lý nhóm

NCTH: Everest 1996 (NCTH HBS 9-303-061, 2003)

Film: Everest (2015)

 

Bài 4. Lãnh đạo đội

Bài đọc:

  • Han June (2019), Triết lý lãnh đạo của Park Hang Seo, Alpha Books.
Arnold M. Howitt and Herman B. Leonard với David Giles (hiệu đính)
Ngày: 09/09/2020 12:22; Kích thước: 192,689 bytes
Huy Đức
Ngày: 09/09/2020 12:20; Kích thước: 518,424 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 09/09/2020 12:26; Kích thước: 956,458 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 09/09/2020 10:40; Kích thước: 192,689 bytes
Huy Đức
Ngày: 09/09/2020 12:18; Kích thước: 518,424 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 09/09/2020 10:39; Kích thước: 192,689 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 09/09/2020 10:39; Kích thước: 192,689 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 09/09/2020 10:38; Kích thước: 192,689 bytes
Harvard Business Review, Tuyết Quỳnh dịch
Ngày: 09/09/2020 10:36; Kích thước: 192,689 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:55; Kích thước: 205,797 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:53; Kích thước: 109,959 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:40; Kích thước: 151,880 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:52; Kích thước: 127,849 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:51; Kích thước: 115,313 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:50; Kích thước: 115,805 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:47; Kích thước: 169,990 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:39; Kích thước: 143,512 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/09/2020 13:38; Kích thước: 137,985 bytes

Chủ đề xuyên suốt của môn học là lãnh đạo thích ứng: huy động mọi người đối mặt và xử lý cácthách thức để có thể đi lên trong xã hội nhiều thay đổi.

Môn học cung cấp khung lý thuyết để hiểu sự phức tạp của thay đổi trong các hệ thống xã hội,phân tích các thách thức lãnh đạo, huy động mọi người làm công việc thích ứng, truyền cảm hứngvà xây dựng chiến lược hành động.

Bằng cách nghiên cứu tình huống quốc tế và Việt Nam, các bài thỉnh giảng về lãnh đạo trong khuvực công của Việt Nam và các bài thực hành cá nhân, thực hành nhóm, môn học sẽ áp dụng lýthuyết vào thực tiễn để học viên có thể quan sát được thực hành lãnh đạo là như thế nào và tậptrung xây dựng một nghiên cứu tình huống về lãnh đạo của bản thân mình trong suốt học kỳ.