MPP2021-546

Thương lượng

Christopher Balding
Ngày: 30/07/2020 15:02; Kích thước: 256,375 bytes
Tuần thứ
1
|
2
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 08/08/2020
13:30 - 16:45

Buổi giảng 1. Giới thiệu môn học

Bài đọc:

  • Value Negotiation: How to Finally Get the Win-win Right, Chương 1. Giới thiệu
  • Thành phố Sommerville: Lập kế hoạch ngân sách dựa trên hoạt động để cải thiện chất lượng công việc của Đơn vị Giao thông ở Sommerville (City of Sommerville: Using Activity Based Budgeting to Improve Performance in Sommerville Traffic Unit), Tình huống của trường Harvard Kennedy năm 1969

Bài viết số 1: Viết hai trang với hai đến ba giải pháp nhằm cung cấp giá trị cho mỗi bên. Phần phân tích tình huống phải tìm cách đem đến kết quả tốt cho các bên.

Video: Đàm phán điều bạn muốn ở bất cứ đâu và với bất cứ ai Phần I (Negotiating What You Want Anywhere with Anyone Part I).

Chủ nhật, 09/08/2020
13:30 - 16:45

Buổi giảng 2. Hiểu và xây dựng nền tảng cho thương lượng

Thuyết trình nhóm 1 và Tình huống mô phỏng 1

Bài đọc:

  • Value Negotiation: How to Finally Get the Win-win Right, Chương 2 & 3
  • Video: Đàm phán điều bạn muốn ở bất cứ đâu và với bất cứ ai Phần II (Negotiating What You Want Anywhere with Anyone Part II).
Anh Phương
Ngày: 30/07/2020 16:38; Kích thước: 898,672 bytes
Phương Linh
Ngày: 30/07/2020 16:35; Kích thước: 1,505,237 bytes
Christopher Balding
Ngày: 18/08/2020 11:07; Kích thước: 103,428 bytes
Christopher Balding
Ngày: 18/08/2020 11:07; Kích thước: 139,665 bytes
Christopher Balding
Ngày: 18/08/2020 11:04; Kích thước: 249,768 bytes
Christopher Balding
Ngày: 18/08/2020 11:02; Kích thước: 72,749 bytes
Christopher Balding
Ngày: 18/08/2020 11:01; Kích thước: 92,947 bytes
Christopher Balding
Ngày: 18/08/2020 10:59; Kích thước: 98,034 bytes

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong đàm phán thương lượng. Thiết kế của môn học nhằm giúp người học hiểu những trục trặc trong thương lượng mà các quản lý trong khu vực công và tư phải đối diện trong công việc. Môn học là sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết, kiến thức khoa học và các bài thực hành mô phỏng tình huống để giúp người học rèn luyện các kỹ thuật được giảng dạy trên lớp.