MPP2021-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/02/2020 17:51; Kích thước: 453,507 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 11/02/2020
10:15 - 11:45

Phần I: Thiết kế và lựa chọn phương pháp nghiên cứu

1. Giới thiệu khái quát về phương pháp và thiết kế nghiên cứuPhương pháp định tính và định lượngNhững thành tố của thiết kế nghiên cứu

Bài đọc:

  • King, Keohane, và Verba (KKV), Chương 1.
  • Winston Phan Đào Nguyên (2017). Minh oan cho Petrus Trương Vĩnh Ký về câu "ở với họ mà không theo họ" (http://www.viet-studies.net/PhanDaoNguyen_PetrusKy.htm).

Shively, W. Phillips (2001). "Chapter 2. Political Theories and Research Topics." The Craft of Political Research (5th Edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

De Vaus, David (2001). Research Design in Social Science, Chapter 1.

Thứ 5, 13/02/2020
10:15 - 11:45

2. Suy luận mô tả

a. Tri thức và thực tế

b. Mục đích của việc thu thập dữ liệu

c. Suy luận mô tả và tiêu chí đánh giá suy luận mô tả

Bài đọc:

  • King, Keohane, và Verba (KKV), Chương 2.
Harvard Kennedy School
Ngày: 14/02/2020 11:18; Kích thước: 396,913 bytes
Michael E. Kraft; Scott R. Furlong
Ngày: 14/02/2020 11:16; Kích thước: 35,527 bytes
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Ngày: 14/02/2020 11:12; Kích thước: 298,539 bytes
Alan Bryman
Ngày: 14/02/2020 11:10; Kích thước: 35,527 bytes
Henry E. Brady, David Collier
Ngày: 14/02/2020 11:09; Kích thước: 35,527 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/04/2020 21:46; Kích thước: 1,543,915 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 10/04/2020 09:35; Kích thước: 989,963 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/04/2020 15:51; Kích thước: 1,530,774 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/04/2020 14:55; Kích thước: 741,871 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/04/2020 14:54; Kích thước: 1,557,914 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/04/2020 14:53; Kích thước: 1,731,637 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/04/2020 14:53; Kích thước: 3,239,753 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/04/2020 14:52; Kích thước: 1,076,893 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 11/03/2020 07:58; Kích thước: 889,709 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 11/03/2020 07:56; Kích thước: 1,102,593 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/03/2020 18:03; Kích thước: 662,433 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/04/2020 13:29; Kích thước: 989,951 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 02/03/2020 16:15; Kích thước: 925,537 bytes

Môn học Phương pháp Nghiên cứu cho Phân tích chính sách được cấu trúc thành hai phần. Phần đầu tiên của môn học sẽ trình bày một số chủ đề cơ bản trong thiết kế và lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cả định tính và định lượng, nhưng chú trọng chủ yếu vào các phương pháp định tính. Kết thúc phần này, học viên sẽ có thể giải thích các khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, phản biện và đánh giá thiết kế nghiên cứu của các bài nghiên cứu chính sách, cũng như thiết kế nghiên cứu của chính mình.

Phần thứ hai của môn học giới thiệu quy trình thực hiện một bài phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng là đưa ra gợi ý chính sách. Môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất và những cân nhắc đạo đức trong nghiên cứu chính sách, đồng thời thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để sinh viên thảo luận.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'