MPP2024-511

Kinh tế vi mô (LM)

Doãn Thị Thanh Thủy, Đặng Văn Thanh
Ngày: 22/01/2024 15:16; Kích thước: 456,025 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch
Ngày: 06/12/2022 20:07; Kích thước: 51,459 bytes
Richard H. Thaler (tác giả), Vũ Tiến (dịch), Vũ Thanh Tùng (hiệu đính)
Ngày: 06/12/2022 20:06; Kích thước: 51,459 bytes
Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch
Ngày: 06/12/2022 19:58; Kích thước: 51,459 bytes
Richard H. Thaler (tác giả), Vũ Tiến (dịch), Vũ Thanh Tùng (hiệu đính)
Ngày: 06/12/2022 19:57; Kích thước: 51,459 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
N. Gregory Mankiw; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM dịch; Trương Đăng Thụy chủ biên
Ngày: 06/12/2022 20:04; Kích thước: 51,459 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 06/12/2022 07:41; Kích thước: 42,435 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:36; Kích thước: 4,898,362 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:35; Kích thước: 506,157 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:35; Kích thước: 1,219,525 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:35; Kích thước: 1,909,491 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:34; Kích thước: 506,029 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:34; Kích thước: 252,557 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:33; Kích thước: 359,926 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:33; Kích thước: 359,926 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:32; Kích thước: 407,837 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:31; Kích thước: 335,132 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:31; Kích thước: 530,620 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:31; Kích thước: 310,871 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:30; Kích thước: 346,525 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:30; Kích thước: 463,739 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 19:29; Kích thước: 1,575,267 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 20:31; Kích thước: 166,165 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 20:30; Kích thước: 198,116 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/12/2022 20:29; Kích thước: 176,569 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 20:28; Kích thước: 183,590 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/12/2022 20:28; Kích thước: 195,253 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/12/2022 20:10; Kích thước: 797,434 bytes

Nội dung môn học được chia thành 6 phần.

Phần 1 "Nhập môn" – Giới thiệu kinh tế học vi mô và chính sách công; thảo luận một số nguyên lý cơ bản của kinh tế học vi mô.

Phần 2 "Sự vận hành của thị trường" – giới thiệu một số khái niệm và công cụ cơ bản của kinh tế học vi mô như mô hình cung - cầu, sự vận hành của thị trường, điều kiện cân bằng của thị trường, độ co giãn của cung và cầu. Đây là những khái niệm và công cụ cơ bản, được sử dụng thường xuyên trong các bài nghiên cứu và phân tích chính sách.

Phần 3"Lý thuyết về người tiêu dùng" xem xét cách thức một người tiêu dùng duy lý chi tiêu như thế nào để đạt lợi ích cao nhất trong điều kiện chắc chắn.

Phần 4 "Lý thuyết sản xuất và cấu trúc thị trường" sẽ thảo luận về hành vi của doanh nghiệp – đại diện cho khu vực sản xuất. Phần này bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí và nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Phần "Cấu trúc thị trường" sẽ giới thiệu bốn loại thị trường cơ bản: thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền nhóm.

Phần 5"Giới thiệu về thất bại thị trường và vai trò của nhà nước" trình bày một cách khái lược các khiếm khuyết (hay thất bại) phổ biến của thị trường. Một cách khái quát, thị trường có thể sẽ thất bại khi gặp phải một hay một số điều kiện sau: (i) tồn tại sức mạnh thị trường; (ii) tình trạng bất cân xứng về thông tin giữa các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường; (iii) ngoại tác (tiêu cực hoặc tích cực); và (iv) hàng hóa công cộng.

Phần 6"Giới thiệu về Kinh tế học hành vi"- một nhánh mới phát triển gần đây của Kinh tế học; một lĩnh vực nghiên cứu kết hợp giữa kinh tế học và tâm lý học với nhiều ứng dụng thiết thực trong quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức và chính sách công.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'