MPP2024-502

Nhập môn chính sách công

Jonathan Pincus, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/10/2022 16:35; Kích thước: 212,111 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/10/2022 17:08; Kích thước: 362,747 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/10/2022 17:15; Kích thước: 594,883 bytes
Michael E. Kraft, Scott R. Furlong
Ngày: 15/10/2022 17:05; Kích thước: 42,435 bytes
Claude Ménard, Mary M. Shirley
Ngày: 15/10/2022 16:56; Kích thước: 42,435 bytes
John W. Kingdon
Ngày: 15/10/2022 16:50; Kích thước: 85,376 bytes
Edited by Lester M. Salamon ; with the special assistance of Odus V. Elliott
Ngày: 15/10/2022 16:42; Kích thước: 85,376 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/10/2022 15:43; Kích thước: 2,136,620 bytes
Jonathan Pincus
Ngày: 24/10/2022 15:42; Kích thước: 742,777 bytes
Jonathan Pincus
Ngày: 24/10/2022 15:41; Kích thước: 549,713 bytes
Jonathan Pincus
Ngày: 24/10/2022 15:40; Kích thước: 591,752 bytes
Jonathan Pincus
Ngày: 24/10/2022 15:37; Kích thước: 795,481 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/10/2022 15:35; Kích thước: 930,366 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/10/2022 15:34; Kích thước: 1,496,705 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/10/2022 15:32; Kích thước: 414,448 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/10/2022 15:31; Kích thước: 240,052 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/10/2022 15:28; Kích thước: 635,009 bytes

Môn học sẽ tập trung vào các nội dung sau: (i) Quá trình chính sách và các nhân tố chi phối quá trình chính sách; (ii) Thể chế và vai trò của thể chế trong hoạch định chính sách; (iii) Giá trị và vai trò của giá trị trong việc định hình chính sách; (iv) Vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường; (v) Tiến hành nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách.

Học viên được yêu cầu nghiên cứu các tài liệu của môn học, nên đọc lướt để biết nội dung chính trước khi bắt đầu tuần học tập trung (tài liệu bắt đầu được cung cấp dần dần trên Team từ ngày 4/10/2022, tức là 2 tuần trước khi môn học bắt đầu).

Các buổi trên lớp bao gồm các bài giảng và thảo luận nghiên cứu tình huống thực tế (NCTH). Để làm quen với phương pháp Nghiên cứu tình huống cũng như viết bài phân tích tình huống, học viên có thể tham khảo hai bài hướng dẫn của Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy dưới đây:

  • Học theo phương pháp nghiên cứu tình huống, Chương trình NCTH của HKS.
  • Hướng dẫn viết bài viết chính sách, Chương trình Giao tiếp Thông tin của HKS.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'