MPP-545

Phát triển vùng và địa phương

Ngày: 14/11/2012 15:20; Kích thước: 255,007 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 06/02/2012
10:15 - 11:45
I: Giới thiệu: Kinh tế học vi mô về năng lực cạnh tranh

1. Khuôn khổ khái quát: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh

Bài đọc:

1. On Competition, Chương 2, 6, 7

Thứ 4, 08/02/2012
10:15 - 11:45
2. Khuôn khổ khái quát: Chiến lược kinh tế và tổ chức xây dựng NLCT 

Bài đọc: 

1. On Competition, Chương 2, 6, 7 

CIEM và Asia Competitiveness Institute Asia Competitiveness Institute
Ngày: 14/11/2012 16:15; Kích thước: 58,669 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 14/11/2012 16:14; Kích thước: 1,304,313 bytes
Macro Breu; Richard Dobbs; Jaana Remes; David Skilling and Jinwook Kim
Ngày: 14/11/2012 16:13; Kích thước: 949,560 bytes
World Bank
Ngày: 14/11/2012 16:12; Kích thước: 3,470,188 bytes
Michael E. Porter; Nguyễn Ngọc Toàn; Lương Hà et al.
Ngày: 14/11/2012 16:12; Kích thước: 58,669 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 14/11/2012 17:24; Kích thước: 1,474,280 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 14/11/2012 17:22; Kích thước: 2,775,539 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/11/2012 17:22; Kích thước: 1,591,866 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/11/2012 17:21; Kích thước: 1,768,739 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/11/2012 17:20; Kích thước: 673,815 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/11/2012 17:19; Kích thước: 1,678,971 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/11/2012 17:19; Kích thước: 1,149,668 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 14/11/2012 17:18; Kích thước: 334,319 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/11/2012 17:17; Kích thước: 368,211 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:14; Kích thước: 327,061 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:14; Kích thước: 216,529 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:13; Kích thước: 315,236 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:13; Kích thước: 353,356 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:13; Kích thước: 396,500 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:12; Kích thước: 406,881 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:12; Kích thước: 374,421 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:11; Kích thước: 171,042 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:11; Kích thước: 416,034 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:10; Kích thước: 244,065 bytes
Ngày: 15/11/2012 16:10; Kích thước: 271,627 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 15/11/2012 16:28; Kích thước: 1,744,221 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 15/11/2012 16:27; Kích thước: 1,304,246 bytes
Michael E. Porter; Boon Siong Neo & Christian Ketels
Ngày: 15/11/2012 16:24; Kích thước: 1,695,613 bytes
Andrew Lee
Ngày: 15/11/2012 16:24; Kích thước: 692,982 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 15/11/2012 16:23; Kích thước: 511,092 bytes
Michael Porter; Christian Ketels
Ngày: 15/11/2012 16:22; Kích thước: 1,640,305 bytes
Richard Vietor
Ngày: 15/11/2012 16:21; Kích thước: 1,673,604 bytes
Laura Alfaro; Benee Kim
Ngày: 15/11/2012 16:20; Kích thước: 1,699,175 bytes
Michael E. Porter; Willis Emmons
Ngày: 15/11/2012 16:20; Kích thước: 318,448 bytes
Michael E. Porter; Willis Emmons
Ngày: 15/11/2012 16:19; Kích thước: 587,062 bytes
Niels W. Ketelhohn; Michael E. Porter
Ngày: 15/11/2012 16:17; Kích thước: 1,041,691 bytes
Michael E. Porter; Gregory C. Bond
Ngày: 15/11/2012 16:17; Kích thước: 1,117,447 bytes
Orjan Solvell; Michael E. Porter
Ngày: 15/11/2012 16:16; Kích thước: 1,160,429 bytes
Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học này kế thừa môn Tiếp thị địa phương truyền thống của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) nhưng đi theo một hướng mới theo môn học Kinh tế học vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of Competitiveness) của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard.


Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị, tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành ngành, hiệp hội ngành nghề và các đơn vị, tổ chức khác) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình? 


Phương pháp chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và Trường Kinh doanh Harvard. Trước mỗi buổi học, học viên cần đọc và chuẩn bị kỹ tình huống nghiên cứu vì trọng số điểm cho phần tham gia trên lớp rất cao. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hiện một dự án nhóm với nhiệm vụ chính là đánh giá năng lực cạnh tranh của một đơn vị, tổ chức và đưa ra các khuyến nghị cho đơn vị, tổ chức đó.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'