MPP-521

Các phương pháp định lượng

Ngày: 28/09/2012 14:58; Kích thước: 377,526 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/10/2012
10:15 - 11:45

Thống kê mô tả (Cao Hào Thi)

Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị

Bài đọc:

1. MBB2, Chương 2

Phát bài tập 1

Thứ 4, 03/10/2012
10:15 - 11:45

Thống kê mô tả

Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan (Cao Hào Thi)

Bài đọc:

1. MBB2, Chương 2

Đinh Công Khải
Ngày: 20/12/2012 15:57; Kích thước: 383,181 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 20/12/2012 15:56; Kích thước: 383,181 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 13/12/2012 14:53; Kích thước: 298,669 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 13/12/2012 14:50; Kích thước: 577,646 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 29/11/2012 16:45; Kích thước: 307,933 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 29/11/2012 16:43; Kích thước: 406,896 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 07/11/2012 17:01; Kích thước: 908,880 bytes
Cao Hào Thi, Nguyễn Trọng Hoài
Ngày: 02/11/2012 17:23; Kích thước: 221,382 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 26/10/2012 14:26; Kích thước: 456,059 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 19/10/2012 09:59; Kích thước: 569,468 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2012 17:45; Kích thước: 562,520 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2012 17:43; Kích thước: 477,498 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2012 17:41; Kích thước: 518,743 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2012 17:39; Kích thước: 679,939 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2012 17:34; Kích thước: 921,383 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2012 17:31; Kích thước: 448,798 bytes
Ngày: 15/01/2013 17:24; Kích thước: 382,941 bytes
Ngày: 10/12/2012 14:41; Kích thước: 161,571 bytes
Ngày: 15/01/2013 17:19; Kích thước: 627,648 bytes
Ngày: 03/12/2012 10:14; Kích thước: 163,666 bytes
Ngày: 15/01/2013 17:12; Kích thước: 584,368 bytes
Ngày: 27/11/2012 14:04; Kích thước: 176,128 bytes
Ngày: 27/11/2012 14:04; Kích thước: 164,927 bytes
Ngày: 15/01/2013 17:10; Kích thước: 543,459 bytes
Ngày: 27/11/2012 14:01; Kích thước: 34,816 bytes
Ngày: 12/11/2012 11:15; Kích thước: 178,574 bytes
Ngày: 13/11/2012 14:51; Kích thước: 429,800 bytes
Ngày: 29/10/2012 09:12; Kích thước: 362,192 bytes
Ngày: 13/11/2012 14:47; Kích thước: 483,828 bytes
Ngày: 26/10/2012 16:38; Kích thước: 262,911 bytes
Ngày: 26/10/2012 17:10; Kích thước: 308,661 bytes
Ngày: 12/10/2012 16:22; Kích thước: 261,890 bytes
Ngày: 26/10/2012 17:08; Kích thước: 311,639 bytes
Ngày: 05/10/2012 17:23; Kích thước: 266,817 bytes
Ngày: 26/10/2012 17:06; Kích thước: 446,165 bytes
Ngày: 01/10/2012 13:32; Kích thước: 236,544 bytes
Ngày: 01/10/2012 13:32; Kích thước: 10,752 bytes
Ngày: 28/09/2012 11:47; Kích thước: 162,780 bytes
Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách. Môn học gồm 2 phần chính:

* Thống kê ứng dụng

* Kinh tế lượng

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'