MPP-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công

Ngày: 28/09/2012 11:33; Kích thước: 357,637 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 02/10/2012
08:30 - 10:00
Nhập môn

Kinh tế học vi mô và chính sách công

1. Mankiw, Ch.1

2. PR, Ch. 1

Thứ 5, 04/10/2012
08:30 - 10:00
Nhập môn

Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô

1. Mankiw, Ch.1

2. PR, Ch. 1

Thứ 6, 05/10/2012
10:15 - 11:45
Không có lớp

Phát bài tập 1

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 13:56; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 13:55; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 13:54; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 13:53; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:41; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:41; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:26; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:26; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:25; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 02/10/2012 11:24; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/11/2012 13:52; Kích thước: 275,144 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:23; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:22; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:22; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:21; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:20; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 02/10/2012 11:20; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 02/10/2012 11:19; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 02/10/2012 11:17; Kích thước: 58,669 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/01/2013 09:15; Kích thước: 1,790,392 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/01/2013 09:13; Kích thước: 301,267 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/01/2013 15:50; Kích thước: 2,268,026 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 26/12/2012 09:53; Kích thước: 411,728 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/12/2012 16:52; Kích thước: 944,389 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/12/2012 16:50; Kích thước: 388,716 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 05/12/2012 16:32; Kích thước: 1,546,004 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 04/12/2012 18:48; Kích thước: 390,278 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/11/2012 14:37; Kích thước: 1,168,366 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 26/11/2012 17:00; Kích thước: 492,985 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2012 11:36; Kích thước: 531,116 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2012 11:35; Kích thước: 545,715 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2012 11:34; Kích thước: 554,255 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2012 11:33; Kích thước: 441,190 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 31/10/2012 17:07; Kích thước: 1,442,705 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 26/10/2012 17:02; Kích thước: 584,777 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/10/2012 17:14; Kích thước: 655,997 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/10/2012 14:18; Kích thước: 399,841 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/10/2012 17:13; Kích thước: 596,634 bytes
Vũ Thành Tự anh
Ngày: 10/10/2012 11:04; Kích thước: 2,440,916 bytes
Vũ Thành Tự anh
Ngày: 10/10/2012 11:03; Kích thước: 1,233,392 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/10/2012 16:15; Kích thước: 2,281,006 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/10/2012 14:02; Kích thước: 3,638,077 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 03/01/2013 09:32; Kích thước: 235,054 bytes
Ngày: 02/01/2013 10:36; Kích thước: 192,375 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/12/2012 11:13; Kích thước: 117,274 bytes
Ngày: 14/12/2012 10:30; Kích thước: 240,668 bytes
Ngày: 03/12/2012 17:56; Kích thước: 190,527 bytes
Ngày: 12/11/2012 08:58; Kích thước: 205,537 bytes
Ngày: 15/10/2012 17:11; Kích thước: 266,648 bytes
Ngày: 05/10/2012 17:27; Kích thước: 251,268 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 07/01/2013 16:42; Kích thước: 949,895 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 03/01/2013 15:38; Kích thước: 622,602 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/01/2013 15:37; Kích thước: 1,195,736 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 30/11/2012 17:17; Kích thước: 882,720 bytes
Harvard Kennedy School of Government
Ngày: 16/10/2012 17:24; Kích thước: 393,425 bytes
Stephen J. Quinlan
Ngày: 16/10/2012 17:14; Kích thước: 811,177 bytes
Mục tiêu chính của môn học là trong và sau khi học, học viên có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô trong việc: (i) Hiểu bản chất nhiều vấn đề kinh tế được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; (ii) Áp dụng kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công; (iii) Sử dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này.

Bên cạnh các nội dung cơ bản như lý thuyết về cung, cầu và cân bằng thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất, lý thuyết trò chơi v.v. môn học này còn đề cập tới một số chủ đề có tính đặc thù trong việc ra các quyết định chính sách công như tính hiệu quả và công bằng, phân tích phúc lợi, và thất bại thị trường. Trong chừng mực nhất định, môn học cũng sẽ đề cập tới những phân tích về tác động xã hội của các chính sách công và đối chiếu chúng với các lập luận từ góc độ kinh tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'