MPP-521

Các phương pháp định lượng

Cao Hào Thi & Đinh Công Khải
Ngày: 23/09/2014 16:52; Kích thước: 379,284 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 30/09/2014
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Thống kê mô tả

Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị

Cao Hào Thi

Bài đọc:

1. MBB2, Chương 2

Phát Bài tập 1

Thứ 5, 02/10/2014
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Thống kê mô tả

Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan

Cao Hào Thi

Bài đọc:

1. MBB2, Chương 2

Damodar. N. Gujarati
Ngày: 03/11/2014 10:26; Kích thước: 474,426 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 03/11/2014 10:25; Kích thước: 1,401,444 bytes
Ramu Ramanathan
Ngày: 03/11/2014 10:24; Kích thước: 1,297,294 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 03/11/2014 10:23; Kích thước: 1,203,137 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 03/11/2014 10:21; Kích thước: 783,912 bytes
Ramu Ramanathan
Ngày: 03/11/2014 10:20; Kích thước: 1,057,636 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 03/11/2014 10:19; Kích thước: 1,085,870 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 03/11/2014 10:12; Kích thước: 1,119,092 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 30/09/2014 11:15; Kích thước: 1,145,722 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 30/09/2014 11:14; Kích thước: 1,368,934 bytes
Damodar. N. Gujarat
Ngày: 30/09/2014 09:49; Kích thước: 1,730,780 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:42; Kích thước: 2,198,575 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:41; Kích thước: 2,198,575 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:41; Kích thước: 1,270,810 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:40; Kích thước: 1,923,288 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:39; Kích thước: 836,191 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:39; Kích thước: 861,651 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:38; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:37; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:36; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:35; Kích thước: 2,578,008 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 27/09/2014 09:34; Kích thước: 2,578,008 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 05/01/2015 16:36; Kích thước: 7,807 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 05/01/2015 16:21; Kích thước: 478,640 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 29/12/2014 09:33; Kích thước: 398,813 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 17/12/2014 08:37; Kích thước: 246,798 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 17/12/2014 08:35; Kích thước: 310,122 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 28/11/2014 10:48; Kích thước: 481,726 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 03/11/2014 09:24; Kích thước: 1,177,206 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 27/10/2014 15:18; Kích thước: 423,426 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 22/10/2014 10:03; Kích thước: 437,819 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 03/10/2014 11:22; Kích thước: 1,023,341 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 03/10/2014 11:21; Kích thước: 852,292 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 03/10/2014 11:20; Kích thước: 1,018,427 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 03/10/2014 11:19; Kích thước: 1,320,456 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 03/10/2014 11:19; Kích thước: 1,822,604 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 03/10/2014 11:18; Kích thước: 856,344 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 23/12/2014 14:38; Kích thước: 97,280 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 23/12/2014 14:33; Kích thước: 327,384 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 12/01/2015 08:53; Kích thước: 550,668 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 15/12/2014 17:14; Kích thước: 24,576 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 15/12/2014 17:13; Kích thước: 263,449 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/12/2014 08:36; Kích thước: 20,480 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/12/2014 08:35; Kích thước: 222,794 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 12/01/2015 08:51; Kích thước: 603,676 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 03/12/2014 17:37; Kích thước: 216,064 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 17/12/2014 08:31; Kích thước: 213,759 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/11/2014 15:35; Kích thước: 119,236 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/11/2014 15:33; Kích thước: 311,134 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 17/12/2014 08:29; Kích thước: 445,487 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 03/11/2014 16:22; Kích thước: 10,675 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 08/11/2014 10:34; Kích thước: 179,354 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 18/11/2014 14:58; Kích thước: 375,276 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 28/10/2014 15:39; Kích thước: 24,076 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 28/10/2014 15:35; Kích thước: 215,789 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 15/11/2014 07:51; Kích thước: 2,143,161 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 06/11/2014 09:27; Kích thước: 113,467 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 08/11/2014 10:33; Kích thước: 817,856 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 21/10/2014 09:41; Kích thước: 23,608 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 15/11/2014 07:50; Kích thước: 70,859 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 21/10/2014 09:41; Kích thước: 364,506 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 30/10/2014 15:17; Kích thước: 701,001 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 15/10/2014 14:02; Kích thước: 34,630 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 16/10/2014 15:02; Kích thước: 176,446 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 15/11/2014 07:49; Kích thước: 103,417 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 16/10/2014 08:49; Kích thước: 421,034 bytes
Đỗ Vũ Gia Linh
Ngày: 07/10/2014 15:05; Kích thước: 273,760 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 16/10/2014 15:06; Kích thước: 449,684 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 02/10/2014 09:33; Kích thước: 58,113 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 02/10/2014 09:33; Kích thước: 169,203 bytes

Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách.

Môn học gồm 2 phần chính:

* Thống kê ứng dụng

* Kinh tế lượng

Phần thống kê ứng dụng sẽ ôn tập lại các khái niệm thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, ước lượng và kiểm định giả thuyết. Phần này cung cấp kiến thức cơ sở để sinh viên có thể vận dụng vào phân tích kinh tế lượng.

Phần thứ hai của môn học được dành cho việc giảng dạy các công cụ cơ bản của phân tích kinh tế lượng. Phần này sẽ giới thiệu các phương pháp chuẩn để ước lượng các mối quan hệ giữa quan sát thực và các biến kinh tế, và kiểm định các giả thuyết thống kê về các mối quan hệ của chúng.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'