MPP-542

Quản trị nhà nước

Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 04/07/2016
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học

- Giới thiệu tổng quan về môn học

- Các yêu cầu đối với học viên

Bài đọc:

1. Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009

2. Tony Bovaird và Elke Löffler, Chương 1

Thứ 4, 06/07/2016
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Khái niệm quản trị nhà nước

- Quản trị nhà nước và Quản lý nhà nước

- Những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước

- Giới thiệu các bộ chỉ số WGI, PAPI và Justice Index

Bài đọc:

1. Tony Bovaird và Elke Löffler, Chương 2

Quốc hội khóa 13
Ngày: 27/06/2016 11:16; Kích thước: 4,657,749 bytes
Quốc hội khóa 12
Ngày: 21/06/2016 17:26; Kích thước: 626,914 bytes
International Budget Partnership
Ngày: 21/06/2016 17:22; Kích thước: 424,979 bytes
Nguyễn Sĩ Dũng, Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/06/2016 17:02; Kích thước: 1,606,154 bytes
Daron Acemoglu
Ngày: 21/06/2016 16:55; Kích thước: 295,830 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/08/2016 16:02; Kích thước: 1,640,041 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/08/2016 08:18; Kích thước: 1,255,537 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/08/2016 08:16; Kích thước: 1,196,143 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/08/2016 15:37; Kích thước: 654,133 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/08/2016 15:58; Kích thước: 1,243,337 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/07/2016 12:04; Kích thước: 1,651,136 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/07/2016 12:03; Kích thước: 1,477,081 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/07/2016 16:03; Kích thước: 740,120 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/07/2016 16:02; Kích thước: 1,504,100 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 14/07/2016 09:43; Kích thước: 1,386,740 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/07/2016 13:28; Kích thước: 2,047,013 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 05/07/2016 17:06; Kích thước: 1,352,637 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/07/2016 10:22; Kích thước: 454,337 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/08/2016 09:02; Kích thước: 414,606 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/08/2016 17:40; Kích thước: 511,933 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/07/2016 12:31; Kích thước: 529,384 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/07/2016 10:33; Kích thước: 502,752 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/07/2016 10:34; Kích thước: 600,395 bytes
Benjamin C. Esty , Frank J. Lysy & Carrie Ferman
Ngày: 20/06/2016 14:30; Kích thước: 1,241,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/06/2016 14:28; Kích thước: 762,258 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 20/06/2016 14:24; Kích thước: 352,581 bytes

Môn học này là môn bắt buộc của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, gồm ½ học kỳ, tổng cộng có 18 buổi làm việc trên lớp, bao gồm 14 buổi giảng  và 4 buổi dành cho học viên báo cáo và thảo luận các tiểu luận kết thúc khóa học (4 buổi báo cáo trong ngày 30/08/2016). Mỗi buổi học gồm 2 tiết học trên lớp, mỗi tiết gồm 45 phút. Ngoài ra học viên phải đọc các tài liệu cho từng buổi giảng, phải tìm kiếm đề tài viết tiểu luận kết thúc môn học và tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhóm giảng viên. (Theo ước tính của giảng viên, tính trung bình, số lượng tài liệu cần phải đọc cho mỗi buổi học khoảng 50 trang).

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'