MPP-532

Thẩm định đầu tư công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/06/2016 11:15; Kích thước: 411,247 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 04/07/2016
08:30 - 10:00

Bài giảng 1. Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án

Bài đọc:

1. WBI, Chương 1 & 2.

2. SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.

3. Ngân hàng Thế giới, Tóm tắt báo cáo thẩm định Dự án Điện Phú Mỹ 2.2

Thứ 4, 06/07/2016
08:30 - 10:00

Bài giảng 2. Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án

Bài đọc:

1. SHD, Chương 4.

2. WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298

3. Finnerty, Chương 9

4. SHD, Chương 3: 3.3.

Phát bài tập 1, hạn nộp thứ Hai, 18/07/2016.

Thứ 5, 07/07/2016
15:15 - 16:45

Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (tùy chọn)

Hoàng Văn Thắng

Thứ 6, 08/07/2016
08:30 - 11:30

Tình huống 01: Thẩm định dự án dựa vào phương pháp chiết khấu ngân lưu

Bài đọc:

1. Thẩm định Dự án Xi-măng Khổ Sơn: Tính tương đồng của các phương pháp chiết khấu ngân lưu khác nhau, NCTH của FETP.

Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 12:18; Kích thước: 694,370 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 12:18; Kích thước: 1,074,431 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 12:17; Kích thước: 561,847 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 11:27; Kích thước: 982,304 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 11:26; Kích thước: 1,695,217 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 11:25; Kích thước: 896,328 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2016 15:53; Kích thước: 1,084,787 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2016 15:51; Kích thước: 1,061,165 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 11:23; Kích thước: 537,489 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 11:22; Kích thước: 721,899 bytes
John D. Finnerty, Hồng Vân dịch
Ngày: 21/06/2016 11:22; Kích thước: 58,669 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 21/06/2016 11:21; Kích thước: 490,301 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/08/2016 14:18; Kích thước: 771,964 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/08/2016 08:58; Kích thước: 588,303 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2016 15:06; Kích thước: 890,679 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/08/2016 06:38; Kích thước: 739,136 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2016 15:40; Kích thước: 1,425,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2016 15:39; Kích thước: 860,317 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/07/2016 15:37; Kích thước: 961,741 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/07/2016 16:32; Kích thước: 1,310,027 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2016 11:13; Kích thước: 1,218,502 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/07/2016 07:43; Kích thước: 1,042,785 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/06/2016 16:46; Kích thước: 944,109 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/08/2016 08:40; Kích thước: 134,928 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/08/2016 08:38; Kích thước: 413,452 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/08/2016 17:40; Kích thước: 445,657 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/07/2016 15:33; Kích thước: 278,399 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/07/2016 16:27; Kích thước: 834,915 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/07/2016 16:26; Kích thước: 111,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/07/2016 16:25; Kích thước: 387,640 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2016 16:39; Kích thước: 273,892 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2016 16:37; Kích thước: 304,727 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/07/2016 15:23; Kích thước: 361,677 bytes
Hồ Thị Mỹ Hạnh & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/08/2016 08:33; Kích thước: 680,717 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/07/2016 15:23; Kích thước: 846,441 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/07/2016 15:23; Kích thước: 950,772 bytes
Huỳnh Thế Du, Joseph Tham & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/08/2016 09:11; Kích thước: 898,068 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/08/2016 09:18; Kích thước: 845,936 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/08/2016 09:10; Kích thước: 402,034 bytes
Benjamin C. Esty , Frank J. Lysy & Carrie Ferman
Ngày: 19/07/2016 14:19; Kích thước: 1,509,109 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/06/2016 13:59; Kích thước: 762,258 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 24/06/2016 13:59; Kích thước: 352,581 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/07/2016 15:41; Kích thước: 336,384 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2016 11:15; Kích thước: 1,860,901 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/06/2016 13:56; Kích thước: 234,496 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/07/2016 07:48; Kích thước: 135,168 bytes

Môn học sẽ được chia thành hai phần chính. Phần đầu bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro. Phần thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.

Vì đây là môn học dựa vào tình huống, nên trên 50% các buổi lên lớp sẽ được dành cho thảo luận nghiên cứu tình huống. Học viên sẽ phải sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu trong các bài giảng và bài đọc để phân tích những tình huống thực tế về dự án đầu tư công ở Việt Nam và trên thế giới.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'