MPP-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1

Huỳnh Thế Du & Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/01/2016 09:12; Kích thước: 525,111 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 05/10/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 01. Nhập môn Kinh tế học vi mô và chính sách công (Huỳnh Thế Du)

* Mankiw, Ch.1

* PR, Ch. 1

Phát bài tập 1.

Thứ 4, 07/10/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 02. Nhập môn Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô (Huỳnh Thế Du)

* Mankiw, Ch.1

* PR, Ch. 1.

Thứ 6, 09/10/2015
10:15 - 11:45

Không có lớp

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:49; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/09/2015 16:48; Kích thước: 635,857 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:47; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/09/2015 16:50; Kích thước: 633,246 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/09/2015 16:44; Kích thước: 890,807 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:43; Kích thước: 58,669 bytes
Catherine Rampell
Ngày: 25/09/2015 16:41; Kích thước: 486,238 bytes
Natalie Angier
Ngày: 25/09/2015 16:40; Kích thước: 435,316 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:39; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:38; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:34; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:34; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:32; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:31; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:31; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:30; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:29; Kích thước: 58,669 bytes
Jordan Ellenberg
Ngày: 25/09/2015 16:28; Kích thước: 701,355 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/09/2015 16:27; Kích thước: 1,209,467 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:26; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 25/09/2015 16:26; Kích thước: 58,669 bytes
Edward Glaeser
Ngày: 25/09/2015 16:25; Kích thước: 570,040 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 25/09/2015 16:24; Kích thước: 58,669 bytes
Steve Lohr
Ngày: 25/09/2015 16:24; Kích thước: 235,680 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:23; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:22; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:21; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:21; Kích thước: 58,669 bytes
Hoàng Ma
Ngày: 25/09/2015 16:20; Kích thước: 423,580 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:19; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:17; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 25/09/2015 16:17; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/09/2015 16:16; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 25/09/2015 16:15; Kích thước: 58,669 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 15/01/2016 13:39; Kích thước: 194,303 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 15/01/2016 13:39; Kích thước: 183,949 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/01/2016 10:11; Kích thước: 549,809 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 04/01/2016 09:04; Kích thước: 467,892 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2015 16:42; Kích thước: 406,894 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2015 16:39; Kích thước: 846,493 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2015 16:38; Kích thước: 222,174 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 23/12/2015 14:54; Kích thước: 1,213,748 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 23/12/2015 14:53; Kích thước: 1,881,732 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/11/2015 08:46; Kích thước: 507,957 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2015 07:37; Kích thước: 585,405 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2015 07:36; Kích thước: 554,078 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2015 07:35; Kích thước: 539,154 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/11/2015 07:32; Kích thước: 2,956,226 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/10/2015 09:45; Kích thước: 473,940 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 26/10/2015 07:38; Kích thước: 609,643 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/10/2015 07:49; Kích thước: 881,689 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/10/2015 07:49; Kích thước: 340,499 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 06/10/2015 14:14; Kích thước: 500,110 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 01/10/2015 09:15; Kích thước: 790,059 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 01/10/2015 09:15; Kích thước: 764,316 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 28/12/2015 09:32; Kích thước: 292,353 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 30/12/2015 16:23; Kích thước: 297,778 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 28/11/2015 11:53; Kích thước: 207,334 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/10/2015 09:47; Kích thước: 314,043 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/10/2015 11:16; Kích thước: 126,755 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/10/2015 17:27; Kích thước: 220,723 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/01/2016 17:33; Kích thước: 174,862 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 06/01/2016 17:32; Kích thước: 1,111,562 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 28/12/2015 10:16; Kích thước: 171,375 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 25/09/2015 17:01; Kích thước: 1,090,681 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/12/2015 15:21; Kích thước: 231,349 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/09/2015 17:00; Kích thước: 797,434 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 30/10/2015 10:00; Kích thước: 186,127 bytes
Edgar Raymundo Aragón Mladosich & José A. Gómez-Ibáñez
Ngày: 25/09/2015 16:59; Kích thước: 664,726 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 15/10/2015 14:54; Kích thước: 174,042 bytes
Stephen J. Quinlan, José A. Gómez-Ibáñez, Derek C. Bok
Ngày: 25/09/2015 16:58; Kích thước: 890,644 bytes

Mục tiêu chính của môn học là trong và sau khi học, học viên có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô trong việc: (i) Hiểu bản chất nhiều vấn đề kinh tế được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; (ii) Áp dụng kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công; (iii) Sử dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này.

Bên cạnh các nội dung cơ bản như lý thuyết về cung, cầu và cân bằng thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất, lý thuyết trò chơi v.v. môn học này còn đề cập tới một số chủ đề có tính đặc thù trong việc ra các quyết định chính sách công như tính hiệu quả và công bằng, phân tích phúc lợi, và thất bại thị trường. Trong chừng mực nhất định, môn học cũng sẽ đề cập tới những phân tích về tác động xã hội của các chính sách công và đối chiếu chúng với các lập luận từ góc độ kinh tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'