Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
April 04, 2019

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

April 04, 2019

Ngày 4/4/2019, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tổ chức seminar "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" do Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan, là Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Phan Văn Khải, trình bày.

Là nhà nghiên cứu kinh tế Việt Nam qua nhiều thời kỳ, bà Chi Lan am hiểu sâu sắc những bất cập trong mô hình tăng trưởng hiện tại. Trong phần thuyết trình, bà chỉ ra những thay đổi cần thiết để Việt Nam có thể vươn lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Khi mô hình tăng trưởng cũ không còn nhiều dư địa, đòi hỏi bức bách là tìm ra và chuyển sang mô hình tăng trưởng mới.

Qua phần phân tích hai báo cáo của các chuyên gia kinh tế trong nước và báo cáo của Ngân hàng Thế giới, bà Chi Lan nhận định những động cơ tăng trưởng chính trong mô hình mới là tích lũy vốn đầu tư và vốn con người, phân bổ nguồn lực hợp lý, cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo với cơ sở từ các doanh nghiệp và hệ sinh thái sáng tạo quốc gia.

Những bài viết liên quan