Đăng ký tham dự hội thảo “From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long”
February 17, 2023

Đăng ký tham dự hội thảo “From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long”

February 17, 2023

Tạp chí khoa học Fulbright Review of Economics and Policy (FREP), Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam thân mời bạn tham dự hội thảo From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long.

 • Thời gian: Thứ tư 22/2/2023 – Thứ năm 23/2/2023 (giờ Việt Nam)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Địa điểm: Phòng 501, Đại học Fulbright Việt Nam, 105 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7
 • Link đăng ký: tại đây.

Xin lưu ý rằng do số lượng tham gia có giới hạn nên chúng tôi chỉ gửi thư mời và thư mục các bài trình bày cho những bạn được chọn vào Thứ hai, ngày 20/2/2023.

 • Chương trình hội thảo: Vui lòng truy cập đường link trong form đăng ký.

Giáo sư Ngô Văn Long là Giáo sư James McGill tại Đại học McGill (Canada). Giáo sư là một nhà lý thuyết kinh tế cân bằng tổng thể có nhiều ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ông cũng đóng góp cho các lĩnh vực kinh tế khác, bao gồm Tài nguyên thiên nhiên và kinh tế môi trường; Thương mại quốc tế; Lý thuyết trò chơi động và tối ưu hóa động; Ứng dụng lý thuyết kinh tế vi mô, đặc biệt là lý thuyết tổ chức công nghiệp và kinh tế công. Đóng góp của ông cho nền học thuật là rất lớn. Ông đã xuất bản ít nhất tám cuốn sách, 65 chương sách và gần 200 bài báo, với h-index là 52. Ông cũng từng là đồng biên tập và thành viên ban biên tập của các tạp chí uy tín như Energy Economics, Review of International Economics, hoặc Mathematical Social Sciences.

GS. Long qua đời tại Montreal vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Sự ra đi đột ngột của ông là một tổn thất nặng nề đối với nền khoa học kinh tế của thế giới.

Hội thảo From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long vinh danh những đóng góp vô giá của GS. Ngô Văn Long cho nền học thuật thế giới. Hội thảo kéo dài 2 ngày bao gồm:

 • 10 bài trình bày về những lĩnh vực kinh tế mà GS. Ngô Văn Long đã có những đóng góp to lớn.
 • 01 bài giảng On the phases of late industrialization: constant returns, productivity gains and catching up từ 15.15 – 16.45 Thứ tư, 22/2 do GS. Phạm Hoàng Văn, Baylor University, USA giảng dạy.

-

Resigter for the Conference “From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long”

Fulbright Review of Economics and Policy (FREP), Fulbright School of Public Policy and Management cordially invite you to the conference “From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long.”

 • Time: Wednesday and Thursday, February 22-23, 2023 (GMT+7)
 • Venue: Room 501 , Fulbright University Vietnam, 105 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh city, Vietnam
 • Language: English
 • Registration link: here

Please note that due to the limited number of participants, we will send the invitation and related papers to selected participants on Monday, February 20, 2023.

 • Agenda: Please see the attached file or click on the link on the registration form.

Professor Ngo Van Long was a James McGill Professor at McGill University. He was a prolific and influential general equilibrium economic theorist of the Samuelsonian tradition. He also contributed to other areas of economics, including but not limited to natural resources and environmental economics; international trade; theory of dynamic games and dynamic optimisation; and applied microeconomic theory, particularly industrial organisation theory and public economics. His contribution to academia is tremendous. He published at least 08 books, 65 book chapters, and close to 200 journal articles, with an h-index of 52. He also served as a co-editor and a member of the editorial board of prestigious journals, such as Energy Economics, Review of International Economics, or Mathematical Social Sciences.

He passed away in Montreal on 15 January 2022. His untimely passing has represented a severe loss to the discipline of economics worldwide.

In this regard, we have dedicated the conference and a special issue in FREP in honor of the late Professor Long's immense contributions to economic theory, From Economic Theory to Economic Policy: Contributions of Ngo Van Long. In this 2-day conference, we provide:

 • Ten presentations in areas that Professor Long had significant contributions.
 • A guest lecture entitled On the phases of late industrialization: constant returns, productivity gains and catching up, at 3.15-4.45pm Wednesday February 22, by Professor Pham Hoang Van, Baylor University, USA.

 

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'