Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tham dự phiên thảo luận của sự kiện AmCham Business Intelligence
September 26, 2022

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tham dự phiên thảo luận của sự kiện AmCham Business Intelligence

September 26, 2022

Giảng viên Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tham dự phiên thảo luận của sự kiện AmCham Business Intelligence do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức vào ngày 15/9.

Chủ đề của sự kiện lần này là "Vietnam's Economic Outlook – Thriving in Uncertain Times" (tạm dịch Triển vọng Kinh tế Việt Nam – Phát triển trong giai đoạn biến động) tập trung thảo luận các vấn đề đa dạng như triển vọng của FDI công nghệ cao, cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Nam, và triển vọng của nền kinh tế số và chi tiêu tiêu dùng.

Cùng tham dự phiên thảo luận với ông Nguyễn Xuân Thành còn các chuyên gia khác như Chuyên gia Kinh tế Michael Kokalari của VinaCapital, Giám đốc Quốc gia của MasterCard bà Winnie Wong. Khi được yêu cầu chia sẻ từ khóa hay lời khuyên để vượt qua và phát triển trong những giai đoạn bất ổn như này, bà Winnie Wong nhắc đến "bền bỉ và tích cực", ông Michael Kokalari đề nghị "đầu tư vào các quỹ như VinaCapital", còn từ góc độ chính sách, ông Thành nhấn mạnh hai từ khóa là "thực thi chính sách và hoàn thành những nhiệm vụ đã nêu".

  • Quỳnh Chi

Những bài viết liên quan