Thực địa môn Phát triển vùng và địa phương tại thành phố Hải Phòng
September 03, 2022

Thực địa môn Phát triển vùng và địa phương tại thành phố Hải Phòng

September 03, 2022

Từ ngày 28-30/08, hơn 40 học viên Thạc sĩ chính sách công khóa 2021-2023 (MPP2023) của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) đã có chuyến thực địa cho môn học Phát triển vùng và địa phương tại thành phố Hải Phòng. Với những thành tựu nổi bật trong những năm qua, cụ thể là chỉ số tăng trưởng GRDP năm 2021 cao nhất cả nước, Hải Phòng được Ban giảng viên môn Phát triển vùng và địa phương lựa chọn là điểm đến cho chuyến đi thực địa của môn học nhằm áp dụng những lý thuyết được học để giải bài toán về năng lực cạnh tranh cho địa phương.

Các học viên đã gặp gỡ các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tiêu biểu để tìm hiểu thực tế những thành tựu đạt được cũng như những thách thức mà Hải Phòng đang phải đối mặt trên nhiều phương diện khác nhau. Thông qua đối thoại với các đại diện sở, ban, ngành địa phương, các học viên Fulbright đã có sự hình dung về bức tranh chung của kinh tế - xã hội Hải Phòng.

Một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận sôi nổi xuyên suốt các cuộc họp là mục tiêu tăng dân số lên 4 triệu dân trong 10 năm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng. Sự gia tăng dân số tự nhiên và sự thu hút dân nhập cư mang lại cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các lãnh đạo Thành phố, từ việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giao thông – cơ sở hạ tầng đến đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, gìn giữ văn hóa và thúc đẩy truyền thông.

Một trong những nhân tố chính đóng góp cho sự sôi động và tăng trưởng vượt bậc của Hải Phòng trong những năm gần đây chính là sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Gặp gỡ đại diện của Vinfast và Heesung Electronics (nhà máy vệ tinh cung cấp linh kiện điện tử cho tổ hợp điện tử LG) tại Hải Phòng, đoàn thực địa có cơ hội hiểu rõ hơn quan hệ công-tư từ góc nhìn doanh nghiệp, đặc biệt là những điểm hấp dẫn của Hải Phòng đối với các nhà đầu tư lớn.

Phát triển vùng và địa phương là môn học về phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh và xây dựng chiến lược phát triển cho một không gian địa lý kinh tế cấp vùng và địa phương. Khung phân tích chính của môn học là mô hình năng lực cạnh tranh của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh kinh tế mới, các mô hình chiến lược phát triển bởi các công ty tư vấn hàng đầu, kết hợp với các mô hình được FSPPM phát triển qua thực tiễn xây dựng chiến lược cho các địa phương của Việt Nam. Trong năm 2021, FSPPM cũng đã hoàn thành nghiên cứu đề xuất định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030.

  • An Bình

Những bài viết liên quan