Nhìn lại bài giảng đại chúng của GS. Kim Yong Kyun về chủ đề: “Tiến trình đổi mới lần thứ 2: đổi mới hệ thống chính trị & tương lai phát triển kinh tế Việt Nam”
March 10, 2024

Nhìn lại bài giảng đại chúng của GS. Kim Yong Kyun về chủ đề: “Tiến trình đổi mới lần thứ 2: đổi mới hệ thống chính trị & tương lai phát triển kinh tế Việt Nam”

March 10, 2024

Hơn 60 người đã có mặt tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright vào ngày 5 tháng 3 vừa qua để lắng nghe bài giảng đại chúng của GS. Kim Yong Kyun từ Đại học Quốc gia Seoul, chia sẻ về chủ đề: "Tiến trình đổi mới lần thứ 2: đổi mới hệ thống chính trị & tương lai phát triển kinh tế Việt Nam"

Đầu tiên, GS. Kim nhấn mạnh Việt Nam đang ở ngã ba trên con đường phát triển, có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. GS. Kim cho rằng công cuộc "xây dựng và chỉnh đốn Đảng" có tiềm năng trở thành một cuộc Đổi Mới lần thứ 2 ở Việt Nam. Theo ông, mấu chốt nằm ở khả năng cân bằng giữa một bên là việc trao quyền và bên kia là kiểm soát quyền lực tùy định của nhà nước thông qua pháp quyền và trách nhiệm giải trình.

Bài trình bày đi sâu phân tích sự phát triển kinh tế của Việt Nam đến nay so với Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan qua thay đổi về GDP bình quân đầu người từ mốc 1.000 USD. Diễn giả cũng phân tích những thay đổi về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR - Investment Capital Output Ratio) và Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thông qua bốn mô thức tăng trưởng: (i) Dựa vào công nghiệp hóa nhờ thâm dụng vốn; (ii) Bẫy tăng trưởng chậm; (iii) Phi công nghiệp hóa; và (iv) Tăng trưởng cân bằng dựa vào tăng năng suất.

GS. Kim cũng chỉ ra những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu, nhưng lại gọi giai đoạn (1999-2012) của Việt Nam là "The lost decade" (tạm dịch: thập kỷ mất mát) với sự đình trệ tăng trưởng GDP trong giai đoạn này trung bình là 6,7%. Các lý do mà ông nêu ra xoay quanh nỗ lực cải cách không triệt để, suy giảm năng lực của nhà nước, nhà nước thương mại hóa - lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, sự phân tán quyền lực, cạnh tranh trục lợi, tham nhũng, phân bổ nguồn lực bị bóp méo, và những thất bại về chính sách.

Diễn giả cũng nêu quan điểm cá nhân khi nói về tác động tích cực của thời kỳ cải cách ở Hàn Quốc đối với những cá nhân tiêu biểu như Bong Joon-ho (Đạo diễn phim "Ký sinh trùng") và Hwang Dong-hyuk (Đạo diễn phim "Trò chơi con mực"), để nói lên mối tương quan giữa cải cách xã hội và sự sáng tạo của cá nhân.

GS. Kim cũng nhấn mạnh sự thành công trong cải cách của Hàn Quốc là nhờ đầu tư nghiêm túc vào hoạt động Nghiên cứu & Phát triển và cải thiện quản trị nhà nước, nhờ đó vừa trao quyền vừa hạn chế quyền lực của nhà nước. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của "Hành lang hẹp" trong cân bằng quyền lực xã hội và nhà nước.

Buổi tọa đàm cũng đề cập đến các nút thắt về quản trị của Việt Nam, và phân tích mô hình Tăng trưởng - Khủng hoảng – Cải cách. Các bằng chứng về cải cách quản trị cấp tỉnh, được đo lường bằng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cũng đã được dẫn chứng.

Cuối cùng, GS. Kim nêu ra 4 kịch bản tương lai có thể xảy ra cho Việt Nam. Việc có thành công trong cải cách hệ thống chính trị và cải cách quản trị hay không sẽ quyết định Việt Nam có đi theo (i) mô hình tương tự trước đây ("tăng trưởng-suy thoái-khủng hoảng-cải cách" và không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao), hoặc (ii) khả năng thành công như mô hình của Singapore, hay như (iii) nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Trung Quốc nhưng gặp khó khăn trong đổi mới, và cuối cùng (iv) đối mặt với những thách thức tương tự như các quốc gia Đông Nam Á đang gặp phải như Indonesia, Philippines, v.v..

Hiện tại, Giáo sư Kim Yong Kyun đang viết một quyển sách có cùng tựa đề với bài giảng này, trong đó ông mở rộng hiểu biết đã trình bày với những nghiên cứu sâu hơn về triển vọng kinh tế và những chuyển đổi đang diễn ra của Việt Nam.

  • Uyên Vũ


Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'