Trải nghiệm Thực thi chính sách tại Quảng Ngãi của học viên MPP2023
August 26, 2022

Trải nghiệm Thực thi chính sách tại Quảng Ngãi của học viên MPP2023

August 26, 2022

Từ ngày 17-19/8, 21 học viên Thạc sĩ Chính sách công khóa 2021-2023 (MPP2023) của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) đã có chuyến đi thực địa tới tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ môn học Thực thi Chính sách. Chuyến đi nhằm mục đích giúp các học viên học tập kinh nghiệm thực thi chính sách thông qua tiếp cận trực tiếp với người thực thi chính sách, các bên liên quan và bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội trên thực tế.

Dưới sự hướng dẫn của Ban giảng viên, các học viên đã tham quan cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất và làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (nằm trong KKT Dung Quất). Trong hoạt động thực địa tại TP. Quảng Ngãi, đoàn có buổi làm việc với UBND TP. Quảng Ngãi, tham quan một dự án đền bù giải tỏa và trò chuyện, phỏng vấn người dân liên quan trong dự án đền bù giải tỏa.

Đoàn học viên và giảng viên FSPPM cũng tham quan thực địa tại Huyện đảo Lý Sơn, làm việc với UBND Huyện đảo Lý Sơn và phỏng vấn người dân, khách du lịch tại đảo.

Các học viên của lớp học thực địa được chia thành 4 nhóm tập trung nghiên cứu riêng 4 tình huống thực thi chính sách: Thực thi phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Dung Quất; Thực thi đền bù giải tỏa để phát triển đô thị tại TP. Quảng Ngãi; Thực thi phát triển cơ sở hạ tầng tại Đảo Lý Sơn; và Thực thi phát triển du lịch tại Đảo Lý Sơn.

Thực thi Chính sách (Policy Implementation) nằm trong nhóm các môn học về quản lý và lãnh đạo trong khu vực công của Chương trình MPP tại FSPPM. Bên cạnh kiến thức tổng hợp, Thực thi Chính sách có gần 70% thời lượng học về các nghiên cứu tình huống. Một chuyến đi thực địa ở địa phương vào đầu khoá học giúp học viên trải nghiệm quá trình chính sách đến với thực tiễn trước khi bắt đầu với các mô hình phân tích lý thuyết.

Sau chuyến đi thực địa, các nhóm học viên được giao viết báo cáo nhóm cuối khóa – được xem như bài tập chính, quan trọng nhất để kết thúc môn học.

  • Thúy Hằng

Một số hình ảnh trong chuyến đi Thực thi chính sách


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bài viết liên quan