MPP2022-543

Quản lý công (PA)

Huỳnh Trung Dũng, Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 14/05/2021 14:33; Kích thước: 386,497 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
University of Brighton
Ngày: 15/05/2021 15:50; Kích thước: 124,036 bytes
Quân đội Nhân dân online
Ngày: 15/05/2021 15:50; Kích thước: 2,023,264 bytes
Amy C. Edmondson
Ngày: 15/05/2021 15:41; Kích thước: 411,101 bytes
Australian Public Service Commission
Ngày: 15/05/2021 15:40; Kích thước: 480,736 bytes
Lê Quang Bình et al.
Ngày: 15/05/2021 15:17; Kích thước: 1,362,305 bytes
Võ Thành Trung
Ngày: 15/05/2021 15:16; Kích thước: 321,048 bytes
Jakob Svensson
Ngày: 15/05/2021 15:05; Kích thước: 154,000 bytes
Vivek Chibber
Ngày: 15/05/2021 14:53; Kích thước: 713,350 bytes
Matthew G. Schwartz
Ngày: 15/05/2021 14:28; Kích thước: 100,795 bytes
Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler
Ngày: 15/05/2021 14:25; Kích thước: 85,376 bytes
Vu Thanh Tu Anh
Ngày: 15/05/2021 14:25; Kích thước: 423,983 bytes
Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler
Ngày: 15/05/2021 14:20; Kích thước: 85,376 bytes
Hoài Thương
Ngày: 14/05/2021 15:52; Kích thước: 673,640 bytes
Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler
Ngày: 14/05/2021 15:51; Kích thước: 85,376 bytes
Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler
Ngày: 14/05/2021 15:47; Kích thước: 85,376 bytes
Ngô Nguyên – Việt Dũng
Ngày: 14/05/2021 15:35; Kích thước: 617,124 bytes
Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler
Ngày: 14/05/2021 15:12; Kích thước: 85,376 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 16:02; Kích thước: 2,902,816 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 16:01; Kích thước: 1,567,440 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 16:01; Kích thước: 4,765,663 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 15/05/2021 16:00; Kích thước: 1,077,236 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 15/05/2021 15:59; Kích thước: 2,011,197 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:57; Kích thước: 2,638,587 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:57; Kích thước: 3,542,446 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:56; Kích thước: 3,110,362 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:56; Kích thước: 3,679,548 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:55; Kích thước: 1,239,536 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:55; Kích thước: 554,798 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:54; Kích thước: 1,868,628 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/05/2021 15:54; Kích thước: 1,164,575 bytes

Tại sao tôi phải/cần/nên học môn này?

Trong tác phẩm vừa ra mắt đầu năm 2021 “Cách tránh một thảm họa khí hậu” (How to Avoid a Climate Disaster), Bill Gates dành ra một chương mang tên “Tại sao chính sách của chính phủ có vai trò quan trọng” (Why Government Policies Matter). Nếu chính sách của chính phủ quan trọng thì việc quản lý thực thi chính sách đó - thuộc về quản lý công - có quan trọng không? Tại sao? Quan trọng với ai? Cuối cùng thì mỗi người chúng ta trong xã hội có liên quan hay hưởng lợi gì từ quản lý công? Tương tự, ai cũng than phiền về những trục trặc của khu vực công, ở Việt Nam và trên thế giới, như tham nhũng, quan liêu, lạc hậu, trì trệ, lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ v.v. Nhưng, thay vì than phiền, nếu chúng ta có thể đưa ra đề xuất hay giải pháp thì đó là gì?

Môn học Quản lý công sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi trên thông qua những chủ đề thiết yếu về “quản lý” những vấn đề “công”.

Môn học dành cho ai?

Môn học được thiết kế cho những ai quan tâm đến cải thiện hiệu quả hoạt động khu vực công, đặc biệt là ở Việt Nam, bằng các phương thức truyền thống và đổi mới.

Nội dung chính là gì?

Môn học trình bày tối thiểu lý thuyết nhưng nhấn mạnh thảo luận, tranh luận và ứng dụng thực tế đối với những vấn đề thiết yếu của khu vực công trong hiện tại và tương lai dành cho những nước đang phát triển như Việt Nam. Những chủ đề này dựa trên ba trụ cột của quản lý công - chính sách, con người và công việc (policy, people, performance) - bao gồm các tác động toàn cầu và khu vực, công nghệ, cũng như những thách thức hiện nay đối với các tổ chức công. Trong khi những tình huống và bài học so sánh quốc tế sẽ được khai thác, môn học nhấn mạnh và ưu tiên cho những tình huống, thực tiễn và bối cảnh của Việt Nam.

Học như thế nào?

Về cách dạy, môn học sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức tham gia và tương tác giữa tổ giảng viên và học viên, cũng như giữa học viên với nhau, bao gồm bài giảng, thảo luận trên lớp, bài tập tình huống, dự án nhóm và bài tập cá nhân. Mỗi buổi học kéo dài 1,5 giờ, bao gồm 45-60 phút bài giảng và 30-45 phút thảo luận trên lớp. Giá trị môn học sẽ phụ thuộc vào chính học viên. Học viên càng thảo luận, suy nghĩ, thắc mắc, đặt câu hỏi (chưa cần trả lời), trả lời câu hỏi, tham gia tích cực vào môn học thì sẽ càng học được nhiều.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'