MPP-502

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế

Ngày: 08/02/2012 18:02; Kích thước: 245,448 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 04/10/2011
10:15 - 11:45

Bài giảng 01: Thế nào là một khởi đầu “công bằng”?

Đinh Vũ Trang Ngân


Bài đọc yêu cầu:

Malcolm Gladwell (2008) Outliers: The Story of Success, Chapter 1, “The Matthew Effect,” New York: Little, Brown and Company

Bài đọc gợi ý:

Richard Wilkinson and Kate Pickett (2010) The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, Chapter 8, “Education Performance,” Penguin Books. 

Thứ 5, 06/10/2011
10:15 - 11:45

Bài giảng 02: Chúng ta nghiên cứu chính sách công như thế nào?

Jonathan Pincus

 

Bài đọc yêu cầu:

Jonathan Pincus (2010) “Nghiên cứu tình huống sữa: Đăng ký và kiểm soát giá sữa ở Việt Nam: có thể hạ giá sữa hay không?” Fulbright School, 09/2010.


Loạt bài phóng sự về giá sữa của Cẩm Quyên và Trần Thủy, “Người tiêu dùng Việt Nam đang 'đốt' tiền mua sữa,”.

 

http://vnn.vietnamnet.vn/psks/201005/Nguoi-tieu-dung-Viet-Nam-dang-dot-tien-mua-sua-911967/

 “Bó tay nhìn doanh nghiệp sữa móc túi người tiêu dung,”

http://www.baomoi.com/Bo-tay-nhin-doanh-nghiep-sua-moc-tui-nguoi-tieu-dung/50/4323168.epi

“Phơi bày thế giới ngầm kinh doanh sữa,”

http://www.baomoi.com/Phoi-bay-the-gioi-ngam-kinh-doanh-sua/50/4327651.epi

“Lợi nhuận kếch xù từ kinh doanh sữa vào tay ai?”

http://cafef.vn/20100525083645652CA39/loi-nhuan-kech-xu-tu-kinh-doanh-sua-vao-tay-ai.chn 

 

Bài đọc gợi ý:

Sally Macintyre, Iain Chalmers, Richard Horton, Richard Smith (2001) “Using Evidence to Inform Health Policy,” BMJ, January 27,

http://www.bmj.com/content/322/7280/222.full.pdf.

Michael Sandel
Ngày: 21/05/2012 16:23; Kích thước: 303,710 bytes
Vũ Khoan
Ngày: 08/02/2012 18:04; Kích thước: 368,036 bytes
Eric A. Morris
Ngày: 21/05/2012 16:22; Kích thước: 197,717 bytes
Vietnamnet
Ngày: 08/02/2012 18:03; Kích thước: 408,227 bytes
Greg Linden; Kenneth L. Kraemer và Jason Dedrick
Ngày: 21/05/2012 16:22; Kích thước: 449,202 bytes
Cẩm Quyên; Trần Thủy
Ngày: 20/09/2012 16:36; Kích thước: 683,933 bytes
Malcolm Gladwell
Ngày: 20/09/2012 16:31; Kích thước: 58,669 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:48; Kích thước: 369,814 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 08:48; Kích thước: 360,376 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 08:47; Kích thước: 293,548 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:47; Kích thước: 607,466 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:46; Kích thước: 636,001 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:45; Kích thước: 535,948 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:45; Kích thước: 507,005 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:44; Kích thước: 506,760 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 08:43; Kích thước: 666,981 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 08:43; Kích thước: 813,187 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 08/02/2012 18:05; Kích thước: 859,433 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 08/02/2012 18:05; Kích thước: 764,109 bytes
Ngày: 09/02/2012 08:51; Kích thước: 190,977 bytes
Ngày: 09/02/2012 08:50; Kích thước: 191,178 bytes
Ngày: 09/02/2012 08:50; Kích thước: 190,912 bytes
Ngày: 09/02/2012 08:50; Kích thước: 190,797 bytes
Môn học sẽ giới thiệu một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu chính sách công và liên hệ những khái niệm này với các vấn đề chính sách cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh cho học viên thấy những lý thuyết và kỹ thuật sẽ học sâu hơn trong các môn học khác có thể được áp dụng vào những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng như thế nào.