MPP-512

Kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách

Ngày: 17/10/2012 15:43; Kích thước: 331,595 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/01/1900
00:00 - 10:00
Bài giảng 12: Chính sách tiền tệ

Châu Văn Thành

 

Bài đọc:

  1. David Moss 2007 - Ch. 2, 3
  2. KW 2009 – Ch. 15
Suiwah Leung
Ngày: 10/02/2012 11:26; Kích thước: 176,067 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 10/02/2012 11:25; Kích thước: 495,995 bytes
Milton Freidman
Ngày: 10/02/2012 11:24; Kích thước: 651,503 bytes
Fulbright Economics Teaching Program
Ngày: 10/02/2012 11:23; Kích thước: 415,242 bytes
David Spencer/Chau Van Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:22; Kích thước: 343,036 bytes
Dwight H. Perkins
Ngày: 10/02/2012 11:20; Kích thước: 317,415 bytes
Paul Krugman
Ngày: 10/02/2012 11:20; Kích thước: 961,871 bytes
World Bank
Ngày: 10/02/2012 11:19; Kích thước: 1,175,874 bytes
Economist Intelligence Unit
Ngày: 10/02/2012 11:18; Kích thước: 509,160 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:46; Kích thước: 873,698 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:45; Kích thước: 796,247 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:45; Kích thước: 490,470 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:44; Kích thước: 296,719 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:44; Kích thước: 465,309 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:43; Kích thước: 321,034 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:43; Kích thước: 505,635 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:42; Kích thước: 427,724 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:41; Kích thước: 606,357 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:41; Kích thước: 606,357 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:40; Kích thước: 255,876 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:40; Kích thước: 376,241 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:39; Kích thước: 812,053 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:39; Kích thước: 497,162 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:38; Kích thước: 1,099,006 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:38; Kích thước: 598,787 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:37; Kích thước: 427,465 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:37; Kích thước: 525,612 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:36; Kích thước: 684,503 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:35; Kích thước: 413,514 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:35; Kích thước: 882,790 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:34; Kích thước: 441,300 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:34; Kích thước: 151,599 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:33; Kích thước: 306,496 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:33; Kích thước: 678,106 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:33; Kích thước: 125,672 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:32; Kích thước: 324,237 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:32; Kích thước: 176,880 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 11:31; Kích thước: 276,120 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:31; Kích thước: 1,113,330 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:30; Kích thước: 1,208,887 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:29; Kích thước: 860,272 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:29; Kích thước: 648,400 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:28; Kích thước: 684,443 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:28; Kích thước: 482,014 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:27; Kích thước: 596,141 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2012 11:27; Kích thước: 292,238 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:49; Kích thước: 244,898 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:49; Kích thước: 113,198 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:49; Kích thước: 146,794 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:48; Kích thước: 93,657 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:48; Kích thước: 66,645 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:47; Kích thước: 733,901 bytes
Ngày: 10/02/2012 11:46; Kích thước: 149,294 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:51; Kích thước: 89,475 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:51; Kích thước: 771,172 bytes
Lê Hồng Giang
Ngày: 10/02/2012 11:51; Kích thước: 59,078 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 11:50; Kích thước: 94,819 bytes
Bùi Trinh, Dương Mạnh Hùng
Ngày: 10/02/2012 11:50; Kích thước: 60,349 bytes
Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản xuất và tiêu dùng, và xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ, và tiền.  Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công, và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền.  Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến động dài hạn của sản lượng và mức giá, và cả các điều chỉnh ngắn hạn của cả nền kinh tế đối với các cú sốc bên ngoài và bên trong.

Môn học sẽ nghiên cứu bốn khu vực cơ bản: (1) Nền kinh tế thực; (2) Chính sách tài khóa, (3) Chính sách tiền tệ, (4) Nền kinh tế mở.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'