MPP-551

Chính sách phát triển

James Riedel, Châu Văn Thành et al.
Ngày: 09/05/2016 16:16; Kích thước: 564,326 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 16/02/2016
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: Các mô thức phát triển và các vấn đề của chính sách phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

*Perkins et al. 2006/2013. Chương 1

*Dani Rodrik and Mark R. Rosenzweig (2009) Development Policy and Development Economics: An Introduction.

Bài đọc thêm:

Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, Chapter 1: Introducing Economic Development: A Global Perspective (12th Edition), London: Pearson Education, 2014.

Francis Fukuyama (2016), Exporting the Chinese Model. At https://www.project-syndicate.org/

Thứ 5, 18/02/2016
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

*Perkins et al. 2006/2013. Chương 2.

Bài đọc thêm:

Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 20th Anniversary Edition. Available online in English at http://hdr.undp.org/en/. A Vietnamese language summary is available at http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_VT_Summary.pdf.

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo Quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ của Việt Nam, 2015 .

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=29119&idcm=142

Thứ 6, 19/02/2016
08:30 - 10:00

Ôn tập 1

Châu Văn Thành

Bruce F. Johnston & John W. Mellor
Ngày: 28/03/2016 09:19; Kích thước: 604,842 bytes
James Riedel & Phạm Thị Thu Trà
Ngày: 22/03/2016 08:48; Kích thước: 1,395,670 bytes
CIEM
Ngày: 23/03/2016 07:47; Kích thước: 12,393,340 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 22/03/2016 09:13; Kích thước: 1,628,289 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 22/03/2016 09:07; Kích thước: 1,438,640 bytes
Anirudh Krishna
Ngày: 29/02/2016 12:47; Kích thước: 768,259 bytes
David N. Weil
Ngày: 03/03/2016 19:53; Kích thước: 1,840,149 bytes
Daron Acemoglu & James Robinson
Ngày: 29/02/2016 11:01; Kích thước: 812,714 bytes
N. Gregory Mankiw, David Romer & David N. Weil
Ngày: 29/02/2016 10:47; Kích thước: 1,353,368 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 15/02/2016 16:10; Kích thước: 702,909 bytes
James Riedel
Ngày: 25/05/2016 07:53; Kích thước: 1,027,587 bytes
James Riedel
Ngày: 21/05/2016 15:09; Kích thước: 2,528,099 bytes
James Riedel
Ngày: 17/05/2016 09:14; Kích thước: 1,300,885 bytes
James Riedel
Ngày: 12/05/2016 16:05; Kích thước: 1,400,030 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 11/05/2016 14:27; Kích thước: 988,822 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 11/05/2016 14:47; Kích thước: 700,847 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 05/05/2016 09:03; Kích thước: 2,158,289 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 01/04/2016 09:11; Kích thước: 2,042,604 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 01/04/2016 09:10; Kích thước: 197,131 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 01/04/2016 09:08; Kích thước: 1,517,214 bytes
James Riedel
Ngày: 28/03/2016 16:38; Kích thước: 1,615,850 bytes
James Riedel
Ngày: 28/03/2016 09:00; Kích thước: 891,485 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/03/2016 13:28; Kích thước: 1,733,154 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/03/2016 13:27; Kích thước: 2,155,768 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 10/03/2016 08:46; Kích thước: 1,912,043 bytes
James Riedel
Ngày: 04/03/2016 13:39; Kích thước: 1,291,966 bytes
James Riedel
Ngày: 04/03/2016 13:36; Kích thước: 1,199,191 bytes
James Riedel
Ngày: 04/03/2016 13:38; Kích thước: 837,918 bytes
James Riedel
Ngày: 24/02/2016 16:55; Kích thước: 1,297,944 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/02/2016 15:51; Kích thước: 2,233,842 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/02/2016 15:50; Kích thước: 2,032,208 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/02/2016 15:54; Kích thước: 339,974 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/05/2016 16:19; Kích thước: 421,815 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/04/2016 08:02; Kích thước: 431,248 bytes
James Riedel
Ngày: 07/03/2016 10:56; Kích thước: 216,042 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/02/2016 15:46; Kích thước: 267,636 bytes
Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày: 15/02/2016 15:45; Kích thước: 3,639,289 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/02/2016 15:40; Kích thước: 98,294 bytes
R. G. Rajan & A. Subramania
Ngày: 16/03/2016 14:28; Kích thước: 619,397 bytes
C. Burnside & D. Dollar
Ngày: 16/03/2016 14:26; Kích thước: 2,029,193 bytes
Aart Kraay
Ngày: 12/05/2016 15:57; Kích thước: 181,928 bytes
M-T. Mendez-Picazo et al.
Ngày: 16/03/2016 14:12; Kích thước: 226,442 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 06/05/2016 09:11; Kích thước: 722,751 bytes
David N. Weil
Ngày: 16/03/2016 14:06; Kích thước: 58,669 bytes
World Bank
Ngày: 16/03/2016 14:04; Kích thước: 8,821,418 bytes
Do Quy Toan & Lakshmi Iyer
Ngày: 16/03/2016 13:58; Kích thước: 303,363 bytes
Hue Le
Ngày: 16/03/2016 13:56; Kích thước: 527,320 bytes
Andrew Dorward et al.
Ngày: 16/03/2016 10:56; Kích thước: 236,679 bytes
Colin MacAdrews et al.
Ngày: 01/04/2016 09:17; Kích thước: 90,242 bytes
Gerdien Meijerink & Pim Roza
Ngày: 16/03/2016 10:52; Kích thước: 1,909,183 bytes
Ricardo Hausmann et al.
Ngày: 16/03/2016 10:47; Kích thước: 336,115 bytes
W. Arthur Lewis
Ngày: 16/03/2016 10:40; Kích thước: 2,253,176 bytes
Simone Cecchini & Andras Uthoff
Ngày: 09/03/2016 15:40; Kích thước: 230,030 bytes
David Dollar & Aart Kraay
Ngày: 09/03/2016 12:52; Kích thước: 2,664,497 bytes
Robert J. Barro
Ngày: 09/03/2016 10:37; Kích thước: 106,264 bytes
The Economist
Ngày: 09/03/2016 10:35; Kích thước: 256,850 bytes
Abhijit Banerjee & Esther Duflo
Ngày: 09/03/2016 10:30; Kích thước: 1,550,125 bytes
Charles I. Jones, Paul M. Romer
Ngày: 09/03/2016 10:22; Kích thước: 244,134 bytes
Michael P. Todaro & Stephen C. Smith
Ngày: 09/03/2016 09:49; Kích thước: 58,669 bytes

Sẽ có 25 bài giảng và 10 buổi ôn tập trên lớp. Mỗi tuần sẽ có một chủ đề mới với 2 bài giảng. Các buổi ôn tập sẽ được thực hiện định kỳ để thảo luận về bài tập và giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.

Chủ đề chính của môn học là chính sách phát triển nên dựa vào bằng chứng. Tất cả những mệnh đề hay giả định về mặt lý thuyết nên được phân tích cặn kẽ theo kinh nghiệm thực tế. Học viên sẽ học cách xây dựng những giả thuyết có thể kiểm chứng được và đánh giá chứng cứ một cách khách quan trước khi chấp nhận hay bác bỏ lý thuyết về phát triển. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình viết luận văn thạc sĩ trong năm thứ hai của chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'