Đối thoại chính sách
Loạt bài Đối thoại chính sách được thực hiện theo đề nghị của Chính phủ trong khuôn khổ của Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) hoặc để đáp ứng trước một số thách thức kinh tế mà Chính phủ đang cần tham vấn. Chủ đề của các bài Đối thoại chính sách bao gồm nhiều vấn đề chính sách đa dạng, từ khắc phục bất ổn kinh tế vĩ mô đến đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế.
Tên
Ngày
Tác giả
Ngôn ngữ
01/09/2008
Chương trình Châu Á Trường Harvard Kennedy và Trường Fulbright
Tiếng Việt
01/05/2008
Chương trình Châu Á Trường Harvard Kennedy và Trường Fulbright
Tiếng Việt
01/02/2008
Chương trình Châu Á Trường Harvard Kennedy và Trường Fulbright
Tiếng Việt
12

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý