MPP-545

Phát triển vùng và địa phương

Ban giảng viên
Ngày: 20/01/2014 15:14; Kích thước: 830,252 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 10/02/2014
10:15 - 11:45

Bài giảng 01. Khuôn khổ lý thuyết: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. VTTA, Giới thiệu khuôn khổ lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh

2. Về Cạnh Tranh, Chương 6, trang 1-8 (On competition, chapter 6, p155-166)

Thứ 4, 12/02/2014
10:15 - 11:45

Tình huống 01. Chiến lược cạnh tranh

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. NCTH: Solvell và Porter, 2008, Phần Lan và Nokia: Tạo ra nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới (9-702-427) (Solvell and Porter, 2008, Finland and Nokia: Creating the world's most competitive economy)

2. Về Cạnh Tranh, Chương 2 (On competition, chapter 2).

Michael E. Porter; ng.d. Nguyễn Ngọc Toàn, Lương Ngọc Hà, Nguyễn Quế Nga, Lê Thanh Hải
Ngày: 22/01/2014 09:43; Kích thước: 58,669 bytes
Trần Tiến Khai et al.
Ngày: 22/01/2014 09:42; Kích thước: 58,669 bytes
Trần Tiến Khai et al.
Ngày: 22/01/2014 09:41; Kích thước: 58,669 bytes
Raphael Kaplinsky và Mike Morris
Ngày: 21/01/2014 17:18; Kích thước: 1,435,588 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 21/01/2014 16:48; Kích thước: 468,660 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 21/01/2014 16:45; Kích thước: 424,060 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 21/01/2014 16:18; Kích thước: 424,060 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 08/05/2014 10:29; Kích thước: 563,152 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 08/05/2014 10:26; Kích thước: 592,429 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 25/04/2014 11:33; Kích thước: 3,844,553 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/04/2014 08:44; Kích thước: 1,064,507 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 24/03/2014 09:27; Kích thước: 577,765 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 24/03/2014 09:26; Kích thước: 646,166 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 15/03/2014 16:36; Kích thước: 1,307,336 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 15/03/2014 16:21; Kích thước: 896,350 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/02/2014 14:45; Kích thước: 2,010,159 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/02/2014 15:33; Kích thước: 1,147,283 bytes
Nguyễn Đình Cung; Phạm Anh Tuấn; Bùi Văn & David O. Dapice
Ngày: 13/05/2014 11:12; Kích thước: 612,110 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Phan Chánh Dưỡng et al.
Ngày: 16/04/2014 13:17; Kích thước: 2,153,838 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 28/03/2014 13:33; Kích thước: 1,375,677 bytes
Michael E. Porter; Boon Siong Neo & Christian Ketels
Ngày: 17/02/2014 16:45; Kích thước: 1,695,613 bytes
Michael E. Porter & Willis Emmons
Ngày: 13/05/2014 11:18; Kích thước: 318,655 bytes
Michael E. Porter; Willis Emmons
Ngày: 17/02/2014 15:51; Kích thước: 586,636 bytes
Niels W. Ketelhohn; Michael E. Porter
Ngày: 17/02/2014 15:45; Kích thước: 1,041,299 bytes
Michael E. Porter & Gregory C. Bond
Ngày: 17/02/2014 15:38; Kích thước: 1,115,635 bytes
Miachael Fairbanks; Stace Lindsay
Ngày: 10/02/2014 17:00; Kích thước: 899,631 bytes
Orjan Solvell; Michael e. Porter
Ngày: 10/02/2014 14:34; Kích thước: 1,156,859 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 24/02/2014 14:41; Kích thước: 58,652 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 24/02/2014 14:41; Kích thước: 90,240 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 24/02/2014 14:41; Kích thước: 63,279 bytes
World Economic Forum
Ngày: 24/02/2014 14:40; Kích thước: 68,407 bytes

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học này sử dụng khung phân tích vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of Competitiveness) của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard.

Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề v.v.) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình?

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'