MPP-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Ngày: 01/10/2012 10:07; Kích thước: 391,879 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/10/2012
08:30 - 10:00
Giới thiệu môn học

Bài giảng 1: Hạch toán thu nhập quốc gia 

CHÂU VĂN THÀNH

Bài đọc:

1. David Moss 2007 - Ch. 1, 5

Thứ 4, 03/10/2012
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Cán cân thanh toán

CHÂU VĂN THÀNH

Bài đọc:

 1. David Moss 2007 - Ch. 6

2. KW 2009 – Ch. 18

Thứ 6, 05/10/2012
08:30 - 10:00
Giới thiệu về FETP
Fulbright Economics Teaching Program
Ngày: 03/10/2012 15:21; Kích thước: 1,076,789 bytes
Kosh Mansori
Ngày: 05/10/2012 17:37; Kích thước: 900,794 bytes
Graciela L. Kaminsky; Carmen M. Reinhart và Carlos A. Végh
Ngày: 04/10/2012 14:41; Kích thước: 1,393,720 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 03/10/2012 15:16; Kích thước: 907,341 bytes
Nguyễn Thị Thu Hằng, Đinh Tuấn Minh, Tô Trung Thành et al.
Ngày: 03/10/2012 15:09; Kích thước: 58,669 bytes
Barry Eichengreen Andrew K. Rose
Ngày: 03/10/2012 15:06; Kích thước: 1,222,666 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 03/10/2012 14:59; Kích thước: 907,341 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 03/10/2012 14:57; Kích thước: 507,856 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 03/10/2012 14:49; Kích thước: 58,669 bytes
Robert Skidelsky
Ngày: 03/10/2012 14:45; Kích thước: 472,941 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 06/11/2012 17:09; Kích thước: 1,546,563 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 06/11/2012 17:06; Kích thước: 1,826,038 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 02/10/2012 16:07; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 02/10/2012 16:06; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 02/10/2012 16:04; Kích thước: 58,669 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 02/10/2012 16:00; Kích thước: 1,370,018 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 02/10/2012 15:57; Kích thước: 1,786,168 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 02/10/2012 15:52; Kích thước: 1,786,168 bytes
Paul Krugman
Ngày: 02/10/2012 15:50; Kích thước: 961,871 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 02/10/2012 15:46; Kích thước: 1,786,168 bytes
Angus Maddison
Ngày: 02/10/2012 15:44; Kích thước: 386,377 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 02/10/2012 15:40; Kích thước: 1,786,168 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 04/10/2012 11:19; Kích thước: 1,282,256 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 03/01/2013 09:05; Kích thước: 590,348 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 03/01/2013 08:58; Kích thước: 720,126 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 28/12/2012 08:52; Kích thước: 763,112 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 28/12/2012 08:46; Kích thước: 901,717 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 14/12/2012 14:39; Kích thước: 522,433 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 14/12/2012 14:36; Kích thước: 290,979 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 14/12/2012 14:34; Kích thước: 722,169 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 14/12/2012 14:29; Kích thước: 706,111 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/12/2012 17:00; Kích thước: 1,100,178 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/12/2012 16:59; Kích thước: 688,536 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/11/2012 17:28; Kích thước: 1,077,193 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/11/2012 17:28; Kích thước: 727,129 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/11/2012 17:23; Kích thước: 1,235,403 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2012 19:06; Kích thước: 448,461 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2012 19:05; Kích thước: 211,203 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2012 19:00; Kích thước: 680,437 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 13/11/2012 20:10; Kích thước: 567,873 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 13/11/2012 20:05; Kích thước: 807,642 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 13/11/2012 16:28; Kích thước: 655,292 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 13/11/2012 16:23; Kích thước: 580,017 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/11/2012 17:07; Kích thước: 1,798,460 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 02/11/2012 17:28; Kích thước: 1,042,902 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 02/11/2012 17:27; Kích thước: 384,623 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/10/2012 17:52; Kích thước: 1,716,733 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/10/2012 15:36; Kích thước: 1,555,879 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/10/2012 16:53; Kích thước: 1,242,103 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/10/2012 16:51; Kích thước: 871,797 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/10/2012 17:27; Kích thước: 423,664 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/10/2012 17:24; Kích thước: 793,443 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 08/10/2012 10:11; Kích thước: 570,610 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 08/10/2012 10:08; Kích thước: 451,787 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 01/10/2012 11:07; Kích thước: 889,503 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 01/10/2012 11:03; Kích thước: 1,200,629 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 01/10/2012 11:01; Kích thước: 526,753 bytes
Ngày: 17/12/2012 13:31; Kích thước: 180,456 bytes
Ngày: 10/12/2012 16:56; Kích thước: 258,191 bytes
Ngày: 21/11/2012 18:56; Kích thước: 258,897 bytes
Ngày: 29/10/2012 17:49; Kích thước: 275,917 bytes
Ngày: 15/10/2012 17:16; Kích thước: 288,576 bytes
IMF
Ngày: 08/10/2012 10:20; Kích thước: 1,179,205 bytes
Ngày: 01/10/2012 16:10; Kích thước: 240,820 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/01/2013 10:31; Kích thước: 716,010 bytes
David Spencer; Châu Văn Thành
Ngày: 07/01/2013 10:31; Kích thước: 228,371 bytes
David Spencer; Châu Văn Thành
Ngày: 07/01/2013 10:30; Kích thước: 270,496 bytes
Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản xuất và tiêu dùng, và xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ, và tiền.  Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công, và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền.  Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến động dài hạn của sản lượng và mức giá, và cả các điều chỉnh ngắn hạn của cả nền kinh tế đối với các cú sốc bên ngoài và bên trong.

Môn học sẽ nghiên cứu bốn khu vực cơ bản: (1) Nền kinh tế thực; (2) Chính sách tài khóa, (3) Chính sách tiền tệ, (4) Nền kinh tế mở. 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'