MPP-532

Thẩm định đầu tư công

Ngày: 27/06/2012 15:18; Kích thước: 296,433 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 02/07/2012
08:30 - 11:45
Bài giảng 1: Giới thiệu về thẩm định dự án 

Tình huống 01: Dự án Đường sắt Cao tốc Hà Nội – TP.HCMThứ 4, 04/07/2012
08:30 - 11:45
Bài giảng 02: Tìm hiểu ngân lưu dự án

Phát bài tập 1, hạn nộp thứ tư, 11/07/2012

Bài giảng 03: Phân tích từ các quan điểm khác nhau


Thứ 6, 06/07/2012
08:30 - 10:00
Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại Nguyễn Phi Hùng
Ngày: 28/08/2012 11:29; Kích thước: 905,981 bytes
Lê Thế Sơn
Ngày: 28/08/2012 11:27; Kích thước: 1,802,803 bytes
Savvakis Savvides
Ngày: 17/08/2012 15:38; Kích thước: 1,135,107 bytes
World Bank
Ngày: 03/07/2012 14:43; Kích thước: 725,169 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/08/2012 11:20; Kích thước: 241,664 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/08/2012 11:17; Kích thước: 753,653 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 12:30; Kích thước: 227,399 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 12:29; Kích thước: 574,352 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 11:20; Kích thước: 527,298 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 11:17; Kích thước: 258,568 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 11:13; Kích thước: 573,441 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 11:09; Kích thước: 248,298 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 01/08/2012 13:11; Kích thước: 419,998 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/07/2012 17:42; Kích thước: 141,848 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/07/2012 10:55; Kích thước: 334,796 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/07/2012 17:02; Kích thước: 111,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/07/2012 16:56; Kích thước: 614,602 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/07/2012 17:01; Kích thước: 522,926 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/07/2012 08:31; Kích thước: 536,396 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/07/2012 08:29; Kích thước: 1,255,354 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 03/07/2012 16:57; Kích thước: 641,948 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 06/07/2012 08:27; Kích thước: 788,004 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/07/2012 17:26; Kích thước: 395,478 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/08/2012 14:48; Kích thước: 271,360 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/08/2012 14:07; Kích thước: 304,640 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/08/2012 09:44; Kích thước: 179,558 bytes
Lê Thị Hồng Thư
Ngày: 27/08/2012 10:31; Kích thước: 205,824 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 09:00; Kích thước: 218,705 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/07/2012 10:48; Kích thước: 223,856 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2012 15:08; Kích thước: 1,104,896 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 10:48; Kích thước: 1,869,312 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/07/2012 17:49; Kích thước: 247,246 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 17/08/2012 11:22; Kích thước: 125,440 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/07/2012 13:52; Kích thước: 290,316 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/07/2012 14:57; Kích thước: 230,711 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/08/2012 12:07; Kích thước: 315,904 bytes
Benjamin C. Esty; Frank J. Lysy và Carrie Ferman
Ngày: 17/08/2012 12:06; Kích thước: 1,216,888 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2012 17:49; Kích thước: 303,616 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2012 17:48; Kích thước: 1,072,647 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/07/2012 10:53; Kích thước: 338,733 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/07/2012 09:17; Kích thước: 200,704 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/07/2012 09:17; Kích thước: 144,936 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/07/2012 09:16; Kích thước: 158,334 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/07/2012 14:05; Kích thước: 281,088 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang; Lê Thị Hồng Thư và Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 18/07/2012 13:57; Kích thước: 836,929 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/07/2012 08:06; Kích thước: 102,912 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/07/2012 08:05; Kích thước: 959,920 bytes
Huỳnh Thế Du, Joseph Tham và Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/07/2012 08:04; Kích thước: 467,314 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/07/2012 17:14; Kích thước: 109,056 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/07/2012 10:33; Kích thước: 128,512 bytes
World Bank
Ngày: 06/07/2012 10:31; Kích thước: 726,077 bytes
Liên Danh Tư vấn Việt Nam - Nhật Bản
Ngày: 06/07/2012 10:27; Kích thước: 2,367,217 bytes
Mục đích của môn học là để các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thẩm định về mặt tài chính và kinh tế, cũng như hiểu được tầm quan trọng của các vấn đề chính trị, môi trường và xã hội trong việc định hình các dự án phát triển.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'