MPP-551

Chính sách phát triển

James Riedel, Châu Văn Thành, Trần Tiến Khai
Ngày: 22/01/2014 11:16; Kích thước: 345,656 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 5, 13/02/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

1. Perkins et al. 2006. Chương 2.

Bài đọc thêm:

1. Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 20th Anniversary Edition. Available online in English at http://hdr.undp.org/en/. A Vietnamese language summary is available at: http://hdr.undp.org

Gavin Wright; Jesse Czelusta
Ngày: 13/02/2014 09:58; Kích thước: 633,750 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 12/02/2014 16:14; Kích thước: 1,517,007 bytes
Bruce F. Johnston và John W. Mellor
Ngày: 12/02/2014 11:20; Kích thước: 471,815 bytes
CIEM
Ngày: 20/03/2014 15:45; Kích thước: 58,669 bytes
Dwight H. Perkins
Ngày: 13/02/2014 10:34; Kích thước: 1,570,383 bytes
Anirudh Krishna
Ngày: 23/01/2014 14:17; Kích thước: 565,683 bytes
The Milken Institute Review
Ngày: 23/01/2014 14:07; Kích thước: 847,831 bytes
N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil
Ngày: 10/02/2014 10:57; Kích thước: 1,445,864 bytes
Dani Rodrik and Mark R. Rosenzweig
Ngày: 23/01/2014 10:01; Kích thước: 57,444 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 23/01/2014 09:04; Kích thước: 702,909 bytes
James Riedel
Ngày: 16/05/2014 09:18; Kích thước: 1,458,829 bytes
James Riedel
Ngày: 16/05/2014 09:12; Kích thước: 2,442,343 bytes
James Riedel
Ngày: 13/05/2014 08:48; Kích thước: 1,401,269 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/04/2014 10:20; Kích thước: 1,199,244 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 25/04/2014 08:53; Kích thước: 3,992,417 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 19/04/2014 10:27; Kích thước: 1,661,088 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 19/04/2014 10:23; Kích thước: 145,209 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 19/04/2014 10:20; Kích thước: 1,182,965 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/04/2014 09:05; Kích thước: 996,183 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/04/2014 09:03; Kích thước: 2,079,965 bytes
James Riedel
Ngày: 16/04/2014 09:02; Kích thước: 1,498,357 bytes
James Riedel
Ngày: 16/04/2014 08:59; Kích thước: 1,346,399 bytes
James Riedel
Ngày: 16/04/2014 08:56; Kích thước: 788,082 bytes
James Riedel
Ngày: 16/04/2014 08:54; Kích thước: 869,839 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/03/2014 17:44; Kích thước: 1,330,533 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/03/2014 17:44; Kích thước: 1,022,562 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/02/2014 10:38; Kích thước: 1,134,953 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/02/2014 10:37; Kích thước: 991,030 bytes
James Riedel
Ngày: 27/02/2014 10:34; Kích thước: 1,359,922 bytes
James Riedel
Ngày: 27/02/2014 10:31; Kích thước: 1,284,060 bytes
James Riedel
Ngày: 27/02/2014 10:28; Kích thước: 753,329 bytes
James Riedel
Ngày: 27/02/2014 10:24; Kích thước: 1,058,144 bytes
James Riedel
Ngày: 10/02/2014 08:55; Kích thước: 1,330,616 bytes
James Riedel
Ngày: 10/02/2014 08:54; Kích thước: 1,921,971 bytes
Ban giảng viên
Ngày: 10/02/2014 08:53; Kích thước: 322,842 bytes
World Bank
Ngày: 25/02/2014 12:57; Kích thước: 7,669,347 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 25/02/2014 12:56; Kích thước: 41,763 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 10/02/2014 09:15; Kích thước: 29,556 bytes
Châu Văn Thành, Jonathan R. Pincus
Ngày: 10/02/2014 09:00; Kích thước: 253,230 bytes

Mục tiêu của môn học là giúp học viên làm quen với những chủ đề chính của kinh tế học phát triển và khám phá những hàm ý chính sách của lý thuyết phát triển đương đại cho Việt Nam và các nước khác. Môn học giới thiệu nhiều chủ đề, vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế học để giải thích những vấn đề liên quan chính sách xã hội và sự ổn định môi trường. Môn học sẽ chú trọng vào sự phức tạp của tiến trình phát triển, đồng thời cung cấp cho học viên những công cụ phân tích để hiểu được các tiến trình phát triển kinh tế và thay đổi xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích học viên tư duy phản biện về qui trình phát triển và làm sáng tỏ một số quan niệm sai lầm về phát triển kinh tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'